DA / EN

Strategisk ledelse

Icon

Foredrag om strategisk ledelse

-  Brug alle dine intelligenser og opnå fuld effekt af dit lederskab 

Foredrag varighed: 50 minutter

Dette foredrag sikrer dig en opdatering på den nyeste research indenfor strategisk ledelse - set i et intelligensperspektiv. Det vil udfordre dig til at se nye vinkler på ledelse. Foredragsholder Sebastian Nybo har, som en af de første i verden, specialiseret sig i at omsætte evolutionspsykologien til konkrete ledelsesværktøjer - for det giver ikke mening, at vi indretter vores organisationer eller processer, så de går imod evolutionen?

Det skorter ikke på krav til den moderne leder. Det at udøve strategisk ledelse er vokset til en uhyre kompleks størrelse, hvor mange interesser skal balanceres for at sikre lønsomme beslutninger. En moderne leder skal kunne navigere mellem de kortsigtede udfordringer uden at tabe den overordnede vision af syne og samtidigt sikre sig medarbejdernes engagement. Det fordrer adgang til både IQ (Mental Intelligens) og EQ (Emotionel Intelligens). Dertil kommer, at man som leder skal kunne træffe masser af beslutninger SQ (Synteseskabende Intelligens) og desuden være radikal fornyende FQ (Forandrings Intelligens).

I oplægget kommer Sebastian Nybo ind på følgende centrale elementer:

  • Hvordan man imødegår de markedsmæssige krav (BRANDING/BLUE OCEAN)
  • Sådan øges effektiviteten (LEAN/STRATEGY)
  • Lær at skabe medarbejderengagement (COACHING/DEDICATION)
  • At kunne træffe helhedsorienterede beslutninger 

Kontakt os
Ring på 33 11 44 22 eller klik på Hør mere for at få mere information om dette foredrag.

Hør mere

Den optimale leder formår at væve de 4 elementer sammen til en solid trækkraft, der kan omsætte virksomhedens visioner til konkrete handlinger.
Det er lederens opgave at ”gå i front” i forandringsprocesser og træffe beslutninger – med empati som grundtone. Fra en række casestudies ved vi, at hvis man indfører procesforbedringer uden at indtænke EQ, opnår man ikke de optimale besparelser. Med andre ord, så er det ledernes evne til at udvise nærvær og samtidigt holde et resultatorienteret, strategisk fokus, der er afgørende for resultatet.


Effektiviteten er allerede så høj i de mest veldrevne virksomheder i dag, at der ikke er meget at komme efter på IQ siden. Derfor ligger fremtidens vækst i ledernes evne til at spotte, udvikle og frisætte det menneskelige potentiale i medarbejderne. Når det samtidigt sker på en etisk og bæredygtig måde for den enkelte, giver det en helt ny mening til lederskabet.

Sebastian Nybo er Adm. direktør for SEB Gruppen A/S, Erhvervspsykologisk Rådgiver og Forfatter. Han har mere end 18 års erfaring med ledelsesudvikling, strategisk ledelse, organisationsudvikling og selvledelse - og er en anerkendt prisvindende foredragsholder og underviser. Han rådgiver topledere i både danske og internationale virksomheder, såsom Nokia, Novo, LEGO, Deloitte m.fl. De seneste år har han specialiseret sig indenfor emnerne radikal innovation, den selvledende organisation, erhvervsetik og evolutionspsykologi.

Dette foredrag er et inspirerende Tour-de-force i den nyeste viden om strategisk ledelse og udfordrer deltagernes syn på, hvad intelligens egentlig er. Den enkelte får nye forudsætninger for at intensivere sin egen udviklingsproces og indsigt i værktøjerne, der kan optimere lønsomheden i lederskabet.

Kontakt os
Ring på 33 11 44 22 eller klik på Hør mere for at få mere information om dette foredrag.

Hør mere

Henvendelsen omhandler  *
Navn  *
Telefon  *
Email  *
Besked