DA / EN

Værdibaseret ledelse

Icon

Værdibaseret ledelse

Virksomhedens fundament er af økonomisk og etisk karakter. Derfor er den hele tiden i bevægelse og under påvirkning af flere forskellige faktorer, og det bliver hermed af vital betydning for virksomheden, at den formår at forandre fundamentet og formidle nye værdier.

Hvordan identificeres det nuværende værdigrundlag? Hvordan kan enkeltstående værdier analyseres og omsættes til handling? Hvordan bør den samfundsmæssige placering af virksomheden i forhold til sociale aspekter være?

Fremtidens ledelse baseres både på indre værdier og normer, men også på vores holdninger til en lang række spørgsmål om såvel driftsmæssige som miljømæssige aspekter. Tendensen er, at de typiske og kendte værdibegreber ikke fremover vil være værdier for hverken medarbejderen eller virksomheden. De vil blot være målepunkter.

Målgruppe for foredraget er

Virksomheder, der ønsker en dybere forståelse for hvorfor værdibasering ikke længere er "nice to have", men "need to have". SEB konceptet "Fra regler til Værdier" bliver gennemgået, og deltagerne bibringes den teoretiske nøgle til at afkode værdiernes adfærdsmæssige udtryk. 

Varighed - 50 minutter.

Kontakt os
Ring på 33 11 44 22 eller klik på Hør mere for at få mere information om dette foredrag.

Hør mere

Henvendelsen omhandler  *
Navn  *
Telefon  *
Email  *
Besked