DA / EN

Følelsesmæssig intelligens

Icon

FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS

EQ er kommet på dagsordnen i flere og flere sammenhænge. SEB udbyder et spændende og opløftende seminar/kursus i principperne bag EQ. SEB har blandt andet udviklet programmet efter samtaler med forfatteren til bogen ("Følelsesmæssig Intelligens"), der introducerede begrebet i Danmark, Daniel Goleman.

Dagens program

8.30 Registrering med kaffe og te

9.00 Seminaret starter

Introduktion til EQ

Principperne bag Følelsesmæssig intelligens
- Biokemi i hjernen
- Hjernens opbygning
- Bevidsthedens 3 lag
- Perspektivering af dilemmaer
- Selvmotivation

10.45  Formiddagspause med kaffe og te

11.00  Kvaliteter, der kendetegner personer med en udpræget EQ-adfærd

- Selverkendelse
At kende sine følelser, d.v.s. at kunne genkende en følelse, før eller inden den optræder, for derved at kunne ændre en eventuel »uheldig« adfærd

- Selvbeherskelse
At kunne styre sine følelser. Evnen til at berolige sig selv, til at ryste en tiltagende frygt, nedtrykthed eller irritabilitet af sig

- Vedholdenhed
Evnen til at kontrollere sine impulser og udsætte sit eget behov for tilfredsstillelse

- Flid og motivation
Evnen til at motivere sig selv til at gøre arbejdet færdigt

- Indlevelsesevne
At kunne genkende følelser hos andre og være »et skridt foran«

- Situationsfornemmelse
At kunne omgås andre og ikke mindst sig selv

12.00  Frokostbuffet

13.00  Fremtidens intuitive egenskaber i tæt samspil med EQ
De stigende krav om forandringsvillighed og -parathed stiller større og større krav til personens emotionelle stabilitet og selvværd. Research viser, at mange føler sig pressede, både på grund af
stigende krav fra omgivelserne, men også fordi deres egne indre krav konflikter med virksomhedens:

Hvordan skal dette dilemma håndteres?

  • Ved at arbejde med intuitionen bliver »den sjette sans« et konkret, brugbart værktøj
  • Tro på det, du »fornemmer« på og brug din intuition, når du kommunikerer
  • Lær at kommunikere om årsager frem for symptomer
  • Intuitiv adfærds betydning for organisationen som helhed - vigtigheden af at skabe balance mellem »de hårde og bløde værdier«
  • Kommunikér de rigtige og nødvendige beslutninger med værdighed
  • Hør, hvordan du bruger intuition i konkrete situationer

15.00  Eftermiddagspause med kaffe, te og kage

15.15  Find din egen stil, og lær at træffe de for dig »rigtige« beslutninger
Efter en kort gennemgang af forskellige personlighedstyper og adfærdsmønstre vendes blikket fremad mod fremtidens afgørende ressource:

  • Hvilke karakteristiske træk vil kendetegne ham/hende?
  • Hvordan bliver forholdet mellem de bløde og de hårde værdier?
  • Vægten mellem effektivitet og værdighed

Hvordan lærer du at træffe de rigtige beslutninger frem for de populære beslutninger? Mange tror, at bløde egenskaber er udtryk for sentimentalitet og konfliktskyhed. Det er jo netop hele idéens kerne at styrke personlige værdier så meget, at vedkommende vil kunne stille sig i midten af ekstremt emotionelt belastende konflikter - og ikke mindst håndtere dem med overbevisning, styrke og værdighed.

16.45 Resumé af dagen

17.00 Afslutning på seminaret

Lidt om underviseren
Sebastian Nybo er erhvervspsykologisk rådgiver og stiftede i 1991 SEB Erhvervspsykologisk Rådgivningscenter, der tilbyder træning og rådgivning til en lang række danske og udenlandske virksomheder. Sebastian Nybo er i dag adm. direktør for SEB Gruppen A/S. Han har bred erfaring som foredragsholder og underviser inden for et bredt spektrum af redskaber, der alle bygger på viden om mennesker og den samtid, vi lever i.

Sebastians undervisningsstil kan bedst beskrives som evnen til at formidle svært tilgængeligt stof på en konkret og brugbar måde. Karismatisk, levende, inspirerende, handlekraftig og dynamisk er også ord, der betegner Sebastians undervisningsstil.

Henvendelsen omhandler  *
Navn  *
Telefon  *
Email  *
Besked