DA / EN

Præsentationsteknik

Icon

PRÆSENTATIONSTEKNIK

- Kurset varer én dag fra kl. 8.30 til 16.30.

Program:

Kl. 8.30: Fælles morgenmad

Kl. 9: Indledning og velkomst

Disponering og manuskript – hvordan får du det hele med?
 • Manuskript: Få indsigt i, hvordan du former din præsentation som et aktiv for dig og din virksomhed
 • Mindmap og husketeknik – sådan får du det hele med under foredraget
 • Disponering af tid og stof – faldgruber og muligheder
 • Ideer til, hvordan du undgår at gentage dig selv
 • Indsigt i psykologien og de ubevidste mekanismer bag en god præsentation

Kropssprog og stemmeføring – råd og vejledning fra en professionel
 • Brugen af humor under et indlæg – et godt våben til at bryde isen og engagere publikum
 • Hvad er kropssprog – og hvordan kan det komme til at påvirke din præsentation og deltagernes opfattelse af denne?
 • Træning i stemmeføring og taleteknik: Hvor hurtigt kan du gå frem?
 • Identifikation af målgruppe og værktøjer til at nå publikum
 • Ideer til at skabe stemninger gennem den rette kombination af stemmeføring og kropssprog. Stemninger får publikum til at huske!

Værktøjer til at skabe engagement og commitment fra salen
 • Få ideer til, hvordan du inddrager din virksomhed og tilhørerne
 • At holde tale contra det at involvere – to forskellige metoder med forskellige formål
 • Det tavse rum og den blanke side – sådan håndterer du det
 • Brugen af kunst- og tænkepauser
 • Værktøjer til dialog på tværs af salen – også efter kurset

AV-midlernes styrker og begrænsninger – lad ikke showet stjæle budskabet
 • Sådan opfatter hjernen informationer – lær at gå med i stedet for imod
 • Hvordan præsenteres materialet bedst muligt?
 • Hvilken effekt har AV-midler på dit indlæg – set med tilhørernes øjne?
 • Hvor og hvornår er det bedst at bruge de forskellige AV-midler?
 • Hvad fremhæver og nedtoner emner i din præsentation?
 • Den rette kombination af AV-midler
 • Sådan gør du teknikken til en del af dit indlæg
 • Identifikation af målgruppen og kortlægning af deres behov/forståelse: Valg af den optimale ’teknikkombination’
Kl. 12: Frokost 

Kl. 13: Feedback og evaluering af den enkelte
– Træning i egen præsentation
– Afprøvning af gennemgåede teknikker 
– Hvad kan gøre din præsentation endnu bedre?
 • Kropssprog
 • Stemmeføring
 • Brugen af AV-udstyr
 • Hvordan skal man gå og stå på en scene?
 • Feedback fra gruppen: Alle kan have godt af forandringer
 • Evaluering: Sådan bruges det konstruktivt, så processen bliver vedvarende
 • Træning foran spejlet – fif fra en professionel

Kl. 16.15: Afrunding

Kl. 16.30: Dagen afsluttes
Udover frokosten holder vi to kaffepauser i løbet af dagen. Vi lader det være op til deltagerne og stoffet, hvornår disse afholdes.
Henvendelsen omhandler  *
Navn  *
Telefon  *
Email  *
Besked