DA / EN

Search and Selection

Icon

Search and Selection

 

Jeg bistår med både Search and Selection til top leder funktioner og til nøgle medarbejderen. Mit netværk gør at jeg har indføling med hvad der rør sig i dansk erhvervsliv og jeg er løbende i kontakt med en række centrale aktører i Search and Selection brancen. Jeg arbejder altid diskret og under skærpet fortrolighed og anvender vores eget unikke profilværktøj Identity Blue Print i analyse og matching. Det optimale er når jeg i forvejen rådgiver virksomheden og derfor har en LederTeamProfil at arbejde ud fra. Hvis en sådan ikke foreligger må den udarbejdes som step 1. 

 

Jeg yder 12 mdrs garanti på alle indgåede og underskrevne aftaler - med mindre andet er særskilt aftalt. 

Mit honorar er én månedsløn - dog minimum kr. 85.000,- eks. moms pr. underskreven kontrakt.

Pris for en LederTeamProfil er kr. 12.900,- ex. moms samt 15.000,- ex. moms pr. Identity BluePrint Profil med tilhørende analyse-interview.

Kontakt mig gerne hvis du/I har konkrete spørgsmål til metodevalg og procedurer vedr. Search and Selection

Henvendelsen omhandler  *
Navn  *
Telefon  *
Email  *
Besked