Bevidsthedsudvikling

Fri os for pop-buddhismen og de spirituelle trofæ jægeres selviscenesættelse

Jeg ved godt at jeg med denne artikel stiller mig i orkanens øje, men det er altså på tide vi – som spirituelle mennesker – åbner en seriøs debat. For alt er ikke lige godt.  I takt med den øgede individuelle bevidstgørelse er de “gamle” religioners undertrykkende spændetrøje blevet opløst. Men det betyder ikke at […]

Fri os for pop-buddhismen og de spirituelle trofæ jægeres selviscenesættelse Read More »

Reptil-hjerne-mennesket slår til igen

Hver dag omkommer flygtninge og immigranter på vejen i håbet om et bedre liv. Og hvad gør politikerne. Sænker ydelserne og udformer skræmme annoncer. Hvad skal der egentligt til før menneskene begynder at overveje hvor uetisk deres adfærd er? Det er det vigtigste spørgsmål at stille. Hvornår indser denne skabning at jorden er ÉN enhed

Reptil-hjerne-mennesket slår til igen Read More »

Om at ”sidde fast” i fortiden

Hvad tænker man mest på til daglig: fortiden, nutiden eller fremtiden? Adskillige undersøgelser og almindelig dagligdags erfaring viser, at langt de fleste af os tænker mest på nutiden og fremtiden og forholdsvis lidt på fortiden. Men nogle få iblandt os tænker meget på fortiden, især hvis de har oplevet noget grusomt og pinefuldt, som de

Om at ”sidde fast” i fortiden Read More »

Tilgivelse – sådan sikres høj livskvalitet

Franske psykologer har forsøgt at undersøge sammenhængen mellem det at tilgive andres negative indvirkning på éns liv og den psykologiske proces, der ligger til grund for, om man tilgiver eller om man bliver hævngerrig. En af de faktorer, der havde størst indvirkning på et menneskes valg om at tilgive eller ej – var om personen

Tilgivelse – sådan sikres høj livskvalitet Read More »

Mindfulness – et effektivt redskab i en hektisk hverdag

Fordi livet ikke kan tages om. Deltag på et intensivt kursus i Mindfulness og få nøglen til overblik, nærvær og toppræstationer. Mange mennesker føler sig som jaget vildt… om det er på jobbet, i privaten eller i det offentlige rum…. der er hele tiden noget, man skal forholde sig til – noget, der skal forstås

Mindfulness – et effektivt redskab i en hektisk hverdag Read More »