Psykisk arbejdsmiljø

Det bevidste lederskab – En ledermanual til en uforudsigelig tid

Der er ingen tvivl om at corona pandemien – og den medfølgende økonomiske krise – er en af vor tids store omvæltninger. Den skaber store udfordringer for såvel verdenssamfundet, erhvervslivet og ikke mindst for det enkelte menneske. En skelsættende begivenhed der vil komme til at præge vores fremtid, selvforståelse og bevidsthed – ja – med

Det bevidste lederskab – En ledermanual til en uforudsigelig tid Read More »

Godt arbejdsmiljø – humør-smitte i arbejdsgruppen

Et engelsk forskerhold ledet af Peter Totterdell fra Universitetet i Sheffield har nu leveret et videnskabeligt bevis på det, de fleste nok har gættet i forvejen: at vores humør på arbejdspladsen i væsentlig grad kan være påvirket i både opad- og nedadgående retning af humøret blandt vore nærmeste kolleger ogdermed arbejdsmiljøet. De fire psykologer fik

Godt arbejdsmiljø – humør-smitte i arbejdsgruppen Read More »

Psykisk arbejdsmiljø – det psykosociale arbejdsmiljø

I 70’erne og 80’erne blev der udfoldet omfattende bestræbelser på at forbedre det fysiske arbejdsmiljø. Det bliver der selvfølgelig stadig, men den tidligere indsats på dette område har i høj grad bevirket, at de fleste arbejdspladser i nogen grad er blevet fri for ”røg, møg og støj”, således at det nu i mindre grad er

Psykisk arbejdsmiljø – det psykosociale arbejdsmiljø Read More »

Når chefen er en trussel

af Jan Kaare. ”Arbejdsmiljø” Juni/juli 1999 En leders menneskelige egenskaber er ofte afgørende for forholdene på arbejdspladsen. På godt og ondt. Nogle gange er det på meget ondt. Der findes chefer med decideret psykopatiske træk, og de bør fjernes fra enhver form for ledelsesansvar for at beskytte medarbejderne, mener psykolog. Det er et stort ansvar

Når chefen er en trussel Read More »

Trivsel på arbejdspladsen: Plus på trivselskontoen giver overskud – også for virksomheden

Der købes hæve-sænke skriveborde og arrangeres frugtordninger i stor stil, men er det løsningen, hvis man oplever at blive overset af lederen, eller man ikke forstår sine egne opgaver og derfor kommer i konflikt med teamkollegerne? Ikke at der er noget galt med frisk frugt eller gode fysiske arbejdsforhold som sådan, men det hjælper ikke

Trivsel på arbejdspladsen: Plus på trivselskontoen giver overskud – også for virksomheden Read More »

Trivsel er noget vi er sammen om

Et unikt tre timers seminar med fokus på arbejdsglæde og trivsel i en udfordrende tid Lige i øjeblikket er vores trivsel både individuelt og i vores fællesskaber sat på en hård prøve. C19 er ved at have taget pippet fra langt de fleste – det hjælper ikke at synge sammen mere, som det gjorde i

Trivsel er noget vi er sammen om Read More »