Stresshåndtering

Kollega coaching – for virksomhedens skyld

af Victoria Marcinkowski, Dagbladet Børsen Nyt træningsprojekt fra SEB Erhvervspsykologisk Rådgivningscenter skulle modvirke stress og frigive energi på arbejdspladsen Mandag morgen lidt i ni sidder seks mennesker i et lysegult loftlokale i en nuttet lejlighed i det indre København. De kigger på hinanden, mens de nipper til frugten på bordet og taler sammen, som fremmede […]

Kollega coaching – for virksomhedens skyld Read More »

Kun langvarig stress er skadelig for helbredet

Begrebet stress blev oprindeligt benyttet til at betegne virkninger af fysiske belastninger som smerte, kulde, forgiftning m.m. Men i 1970erne opdagede man, at også psykologiske belastninger som konflikter, nervøsitet, sorg, m.m., kunne medføre de samme kropslige virkninger som fysiske belastninger, herunder øget produktion af stresshormoner (især cortisol og adrenalin). Derved blev der åbnet for en

Kun langvarig stress er skadelig for helbredet Read More »

Tabu at være arbejdsløs – “Nej – jeg har ikke noget arbejde!”

Pausen bliver lidt længere end normalt, når den person, du står overfor, svarer dig: “Nej, jeg har ikke noget arbejde!”. Det er lidt tankevækkende,at vi stadig som noget af det første spørger til, hvad du gør – frem for hvem du er. Produktivitetsteorien: “Jobstatus/evnen til at gøre er lig med selvopfattet egenværdi” – trives helt

Tabu at være arbejdsløs – “Nej – jeg har ikke noget arbejde!” Read More »

Om at ”sidde fast” i fortiden

Hvad tænker man mest på til daglig: fortiden, nutiden eller fremtiden? Adskillige undersøgelser og almindelig dagligdags erfaring viser, at langt de fleste af os tænker mest på nutiden og fremtiden og forholdsvis lidt på fortiden. Men nogle få iblandt os tænker meget på fortiden, især hvis de har oplevet noget grusomt og pinefuldt, som de

Om at ”sidde fast” i fortiden Read More »

Håndtering af stress: ”Stress gør dig dum, så skynd dig langsomt”

Jeg formoder, at du kender det. Du ved, at der er noget du ikke kan huske – og at det er vigtigt. Du bliver ved med at forsøge at presse din “dumme” hjerne for at komme i tanke om, hvad det er, du ikke kan huske. Så begynder “angsten” at snige sig ind. Du har

Håndtering af stress: ”Stress gør dig dum, så skynd dig langsomt” Read More »

Stresshåndtering – den usynlige hjælp er den mest effektive

Der er mange mennesker, der har svært ved at finde ud af, hvornår det er rigtigt at gå ind og hjælpe en kollega med stress. Vi ved, at mange meget nødigt vil blande sig – af fare for at virke påtrængende. Håndtering af stress. Den seneste forskning inden for “social støtte” viser, for mange ganske

Stresshåndtering – den usynlige hjælp er den mest effektive Read More »

Tilgivelse – sådan sikres høj livskvalitet

Franske psykologer har forsøgt at undersøge sammenhængen mellem det at tilgive andres negative indvirkning på éns liv og den psykologiske proces, der ligger til grund for, om man tilgiver eller om man bliver hævngerrig. En af de faktorer, der havde størst indvirkning på et menneskes valg om at tilgive eller ej – var om personen

Tilgivelse – sådan sikres høj livskvalitet Read More »

Mindfulness – et effektivt redskab i en hektisk hverdag

Fordi livet ikke kan tages om. Deltag på et intensivt kursus i Mindfulness og få nøglen til overblik, nærvær og toppræstationer. Mange mennesker føler sig som jaget vildt… om det er på jobbet, i privaten eller i det offentlige rum…. der er hele tiden noget, man skal forholde sig til – noget, der skal forstås

Mindfulness – et effektivt redskab i en hektisk hverdag Read More »