Chefer stræber efter følsom intelligens

Erhvervsledere vil vide mere om følelser, fordi denne viden er blevet en betingelse for succes, siger psykologer og forskere.

af Manuel Vigilius, Kristlig Dagblad

Direktører og personalechefer strømmer i disse år til kurser i selvbeherskelse, indfølingsevne og andre bløde værdier. Et indviklet samfund har gjort følelsernes intelligens til en betingelse for succes.

Det har skabt et øget behov for samarbejde på tværs af faglige grænser, siger erhvervspsykologisk rådgiver Sebastian Nybo:

Tidligere kunne én mand træffe beslutninger om at overtage et andet firma. Nu kræver det, at en jurist, en økonom, en ekspert i virksomhedskultur og flere andre deltager i processen. Og hvis samarbejdet skal fungere, kræver det, at man er bevidst om de følelsesmæssige mekanismer.

Sebastian Nybo har afholdt adskillige seminarer om netop følelsesmæssig intelligens på blandt andet Teknologisk Institut, Tåstrup. Et emne, som de seneste år har trukket store deltagerantal fra erhvervslivet oplyser instituttet.

En ny underskov

For blot ti år siden var der stort set ingen danske konsulenter eller firmaer med speciale i følelsesmæssig intelligens. Nu er der vokset en hel underskov af denne type virksomheder frem på grund af den massive interesse, oplyser Sebastian Nybo.

Samme melding kommer fra danske intelligensforskere, som har arbejdet med området gennem en årrække. Alle nævner udgivelsen af én bestemt bog som afgørende for interessen: Psykologen Daniel Goldmans Følelsernes intelligens, som udkom i USA i 1995 og på dansk to år senere. Den er let at læse, den er fængende, og den har sat følelserne på dagsordenen for utroligt mange mennesker, siger hjerneforsker Kjeld Fredens, Vejlefjordcentret.

Kjeld Fredens har selv i årtier været opmærksom på følelsernes betydning for intelligensens udvikling og menneskets handleevne. Men det er først i de senere år, at denne bevidsthed har vundet indpas i erhvervslivet og det øvrige samfund. Det hænger også sammen med tidens krav om fleksibilitet.

Det betyder, at man må leve med forandringer, med usikkerhed. Og det kræver, at man er dus med sine følelser, siger Kjeld Fredens.

Professor ved Danmarks Lærerhøjskole og intelligensforsker Mogens Hansen oplever også en øget interesse for følelsesmæssig intelligens i den pædagogiske verden.

Mogens Hansen vurderer at den udbredte opmærksomhed om emnet skyldes en hel række tendenser:

Inden for erhvervslivet ønsker mange virksomheder at tiltrække og udvikle kreative personer. Desuden er der en stigende bevidsthed om, at man ikke længere bare kan hente en hvilken som helst leder ind i en hvilken som helst virksomhed.

For at få tingene til at lykkes, kræver det kendskab til bløde værdier som for eksempel virksomhedskultur, siger Mogens Hansen:

Og i samfundet generelt har vi en individualistisk livsform, der betyder, at vi må være vort eget sociale livs ”konstruktører”. Det kræver alt sammen indsigt i os selv og vores følelsesliv.