Foredrag om arbejdsmiljø

Sæt fokus på arbejdsmiljøet i virksomheden og skab bedre resultater

Er der et godt arbejdsmiljø i din virksomhed? På denne side finder du en oversigt over alle foredrag og kurser om arbejdsmiljø. Sebastian Nybo har mere end 30 års erfaring med at undervise medarbejdere og ledere.

Han giver jer redskaber og inspiration til, hvordan man øger arbejdsglæden og trivslen i din virksomhed. Få nye perspektiver, fornyet indsigt og vitalitet, som vil kunne bidrage til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Ved at forbedre og prioritere at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen, vil I opleve en masse fordele. Tilbuddene tilpasses naturligvis jeres organisation, kultur og situation. Vi tilbyder en lang række foredrag til virksomheder.

Foredrag om arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø

De fleste mennesker bruger størstedelen af deres tid i hverdagen på deres arbejdsplads. Derfor er det nødvendigt med et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet dækker både over den fysiske, sociale og psykiske del af det at gå på arbejde. Et godt arbejdsmiljø er er med til at skabe trivsel og opretholde en god kultur på arbejdspladsen. Det er i særdeleshed op til ledere at sørge for, at der er et godt og sundt arbejdsmiljø i virksomheden, men ansvaret ligger også hos den enkelte medarbejder. Det kan derfor betragtes som et fælles ansvar.

Et dårligt arbejdsmiljø kan have store konsekvenser for den enkelte, men det vil også kunne afspejle sig på bundlinjen og have betydning for virksomhedens resultater. I virksomheder, som har et dårligt arbejdsmiljø, vil der være en tendens til flere sygemeldinger, og virksomhederne kan opleve udfordringer i forbindelse med at fastholde medarbejdere, der søger væk fra virksomheden. Derfor er det vigtigt at være bevidst om og tage hånd om problemet, så der bliver arbejdet intenst med at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Book et arbejdsmiljø foredrag

Book et arbejdsmiljø foredrag

Der er flere måder, hvorpå man kan ændre arbejdsmiljøet. Når der arbejdes på at forbedre et arbejdsmiljø, er det vigtigt, at der skabes et klart billede af de faktiske forhold. Det kræver, at der bliver skabt en tillid, så udsagnene bliver sande og retvisende. 

For nogle medarbejdere kan det virke angstprovokerende at stå frem med sine ærlige meninger i frygt for, det går ud over ens position i virksomheden.

Deltag i et arbejdsmiljø foredrag eller kursus og bliv klogere på, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres i netop jeres virksomhed. Du kan klikke ind på det enkelte tilbud og læse nærmere eller booke. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Foredrag

Arbejdsglæde

Energi til det hele og mere til

Effektiv konflikthåndtering

Sådan håndterer du besværlige personer

High Performance kultur

Kunsten at skabe excellente resultater igen og igen og igen

High Performance Team

Dynamisk Teamledelse - nøglen til både lønsomhed og trivsel

Kulturbaseret ledelse

Når du ikke er der er det kulturen der leder

Meditation og Mindfulness

Et effektivt redskab i en hektisk hverdag

Optimal kommunikation

Det er ikke det du siger – det er måden, du siger det på!

Kurser

Følelsesmæssig intelligens

Når relationer er vigtige for samarbejdet

High performance gennem teambuilding

Optimer teamsamarbejdet og skab både trivsel og topresultater

Konfliktfri ledelse

Sådan opnår du effektiv konflikthåndtering i ledelse

Mindfulness for alle

Et effektivt redskab i en hektisk hverdag

Optimal lederkommunikation

Sådan får du sagt det, du mener

Sådan håndterer du besværlige personer

Konkret og praktisk guide til at tackle konflikter

Succesfuld sammensmeltning

Udnyt sammensmeltningen til at skabe synergi samt at få ryddet ud.

Trivsel – er noget vi er sammen om

Fokus på arbejdsglæde i en udfordrende tid

Rådgivning

Klimaanalyse – psykisk arbejdsmiljø

Få et klart billede af de faktiske forhold

Organisationsudvikling og implementering

Succesfuld forandring i organisationen

Talentmanagement

Frisæt organisationens talenter

Turn around proces

Vores unikke kernekompetence