Ledelse i praksis

Sådan udvikler og styrker du dit lederskab

Hvad er god ledelse, og hvordan leder og motiverer du andre til at yde optimalt? På denne side finder du en oversigt over alle foredrag og kurser om ledelse. Sebastian Nybo har mere end 30 års erfaring med at undervise ledere i at forbedre deres lederskab. 

Tilbuddene er for dig, som er leder, og som ønsker at fordybe dig i og opnå kompetencer i forhold til dit eget lederskab. Du får nye perspektiver på lederudvikling, og hvordan du kan styrke dit lederskab og håndtere ledelsesmæssige udfordringer i fremtiden.

Ledelse i praksis

Hvad er god ledelse?

God ledelse er kernen i enhver virksomhed eller organisation og kan have stor betydning for virksomhedens succes. Det drejer sig om mere end at kunne skabe positive resultater og sikre økonomien i virksomheden. God ledelse handler i stor grad også om at have evnen til at guide og styre medarbejderne til at arbejde målrettet. Dette indebærer, at man som leder formår at inspirere medarbejderne, så det engagerer dem til at handle på den måde, man ønsker, med henblik på at opfylde virksomhedens bestemte mål.

God og dårlig ledelse

En god leder formår gennem personlighed og ledelsesmæssige færdigheder at skabe glade medarbejdere og sikre deres trivsel samt virksomhedens arbejdsmiljøDerudover formår en god leder at motivere sine medarbejdere til at yde optimalt og efter bedste evne.

Dårlige ledere er derimod dem, som mangler indsigt, skaber demotiverede medarbejdere og lavere effektivitet i virksomheden.

Få effektive og konkrete ledelsesværktøjer

Der er forskellige måder at lede en virksomhed og medarbejdere på. Virksomheder er forskellige, og det samme er lederes ledelsesformer og ledelsesstile. Der er mange facetter af det at være leder, og der findes ikke én bestemt opskrift på, hvordan man udfører korrekt ledelse. Alligevel findes der konkrete ledelsesværktøjer, som vil kunne styrke ens lederskab alt efter, hvilken ledelsesstil man har og virksomhedens behov.

Sebastian Nybo tilbyder både foredrag om ledelse, lederkursus og ledelsesrådgivning. Deltag i et af tilbuddene og bliv klogere på, hvordan dit lederskab kan forbedres i praksis, så det er til gavn for både virksomheden såvel som for medarbejderne og dig selv som leder.

Foredrag

Creactive leadership

Det kræver mod at bryde med fortiden – men dumhed ikke at gøre det

Dynamisk ledelse

Fremtidens ledelse er dynamisk – er du?

Forandringsledelse

Når medarbejderne tager ansvar for helheden

Intuitiv ledelse

Intuition - evnen til at navigere i komplekse systemer

Kulturbaseret ledelse

Når du ikke er der er det kulturen der leder

Strategisk ledelse

Brug alle dine intelligenser og opnå fuld effekt af dit lederskab

Talentmanagement

En bevidst strategi, der baner vejen til øget lønsomhed

Værdibaseret ledelse

Skab et solidt fundament med klare værdier

Kurser

Den lønsomme forandring

Få et effektivt ledelsesværktøj der giver dig overblik over forandringsprocesser

Det indre lederskab

Nøglen til øget medansvarlighed på arbejdsmarkedet

Dynamisk ledelse

Fordi verden ikke står stille

Dynamisk teamledelse

Få både i pose og sæk

God ledelse – også i modvind

Når ledelse skaber ro midt i krisen

Interkulturel ledelse

Bedre kulturforståelse sikrer optimale resultater

Kompetence i magtens centrum

CSR er mere end pæne ord

Konfliktfri ledelse

Sådan opnår du effektiv konflikthåndtering i ledelse

Ledelsesakademi

Sammenhængskraft i lederskabet

Meditation for ledere

Et effektivt værktøj i lederens hverdag

Optimal lederkommunikation

Sådan får du sagt det, du mener

Talentworkshop

Ledergruppe udvikling - workshop

Rådgivning

Dynamisk lederdialog

Praksisnær lederudvikling

Organisationsudvikling og implementering

Succesfuld forandring i organisationen

Prime Leadership Consultancy

Opnå fuld effekt af dit lederskab

Talentmanagement

Frisæt organisationens talenter

Værdikodeks-baseret aflønning

Professionelt belønningssystem animerer til top resultater