Lederudvikling kursus

Deltag i et lederudvikling kursus og styrk dit lederskab.

Vil du udvikle dit lederskab? En god leder ved, hvordan han eller hun skal lede sine medarbejdede, så de motiveres til at yde deres bedste. Det er altså lederens opgave at motivere sine medarbejdere, så de engagerer sig i, og tager ejerskab for at nå organisationens fælles mål. Dette kræver gode ledelsesfærdigheder og god indsigt i, hvad det er, der driver mennesker. Ligesom det kræver en evne til at udvikle og bruge de forskellige kompetencer og unikke evner, som medarbejderne bringer med sig.

På denne side finder du en oversigt over vores lederudviklingskurser. Vores kurser i lederudvikling bliver afholdt af Sebastian Nybos, hvor han med baggrund i mere end 30 år som erhvervsrådgiver, vil dele ud af sine erfaringer indenfor lederudvikling.

Lederudvikling kursus

Book et lederudvikling kursus

Du vil få både fornyet viden og en række værktøjer, som du vil kunne gøre brug af i det daglige. Han har blandt andet udviklet nye modeller og teorier, som ligger til grund for kurserne og det udbytte, du går derfra med. Du får naturligvis adgang til både modeller og teorier samt nyttige værktøjer, som du kan lægge i din ledelsesværktøjskasse.

Det kræver mere end bare en teori at være en god leder. Derfor vil du på kurset også hjælpes til at reflektere over din egen ledelsespraksis, for på den måde at få sat dine egne ledelsesstile i perspektiv og forhåbentligt udvikle dig som leder. Du vil opleve at få gentænkt gamle samt lære nye ledelsesfærdigheder, som vil styrke dit lederskab, og gøre dig mere tydelig overfor dine medarbejdere.

Stort udbytte på kurser i lederudvikling

Der er mange aspekter af lederskabet, og kurserne kommer ind på mange af dem. Nogle af dem har at gøre med, hvordan du skal agere overfor dine medarbejdere, og andre med hvordan du skal agere overfor dig selv.

Hvad er en autentiske leder? Hvad motiverer dig, så du kan motivere dine medarbejdere? Dette er blot noget af det, der bliver gennemgået på vores lederudvikling kursus.

Kurser

Den lønsomme forandring

Få et effektivt ledelsesværktøj der giver dig overblik over forandringsprocesser

Dynamisk ledelse

Fordi verden ikke står stille

Konfliktfri ledelse

Sådan opnår du effektiv konflikthåndtering i ledelse

Ledelsesakademi

Sammenhængskraft i lederskabet

Personlig power

Frigør dine uudnyttede ressourcer - find din personlige power!

Talentworkshop

Ledergruppe udvikling - workshop