Kursus i mindfulness

Få et indblik i menneskers sind ved hjælp af et kursus i mindfulness.

Mindfulness i organisationer og virksomheder

Kort sagt handler mindfulness om at være til stede i nuet. Både privat og på arbejdet kan det være svært at holde fokus på det, der foregår omkring en lige nu og her, i stedet for at bekymre sig om fortiden og spekulere over fremtiden.

Et kursus i mindfulness er derfor en god ressource, som kan komme dig og dine kolleger til gode, både når I er på arbejde, og når I har fri.

Tag på et kursus i mindfulness

Vores kurser i mindfulness veksler mellem øvelser, oplæg og refleksioner over egen praksis.

Hvorfor mindfulness kurser?

Når du tager på et mindfulness kursus, får du en række personlige værktøjer i form af viden og teknikker til at kunne lukke af for de ting, der ikke har betydning for nuet. Mindfulness er rigtig vigtigt, og et kursus i mindfulness er en god investering, der kan hjælpe dig selv og dine medarbejdere med at trives på arbejdspladsen. Mindfulness kan mindske arbejdsrelateret stress ved, at man indsnævrer de ting, der optager en i det enkelte øjeblik. At have fokus på færre opgaver ad gangen og skubbe bekymringer fra sig, indtil der er tid til at håndtere dem ordentligt, er til gavn for både virksomheden og den enkelte medarbejder.

Book et kursus i mindfulness

Sebastian Nybo er ikke blot foredragsholder men står også for at afholde kurser i mindfulness. Her på hjemmesiden finder du en liste over tilgængelige kurser i mindfulness, så forhåbentlig er der et eller flere mindfulness kurser, som du finder interessant. Når kurset af afsluttet, kan du vende tilbage til arbejdet med fornyet styrke og med en mere opdelt plan for, hvad der skal ske på kort sigt, og hvad der skal ske på længere sigt. 

Mindfulness ser ikke helt bort fra fremtiden, men det handler om at zoome ind på nuet, og lade bekymringer om og planer for fremtiden tone i baggrunden. Et kursus i mindfulness kan hjælpe dig og dine kolleger med at lægge fortiden bag jer og leve i nuet, hvilket kan afspejles på både i medarbejdertrivslen og på bundlinjen.

Kurser

Meditation for ledere

Et effektivt værktøj i lederens hverdag

Mindfulness for alle

Et effektivt redskab i en hektisk hverdag