Kursus i teambuilding

Skab positiv energi med et kursus i teambuilding

En virksomheds ansatte kan have stor glæde af at komme på et kursus i teambuilding. Et teambuilding kursus giver jer nemlig de praktiske værktøjer, der skal til for, at I kan styrke sammenholdet internt i virksomheden og forbedre jeres emotionelle intelligens. Når sammenholdet er stærkt, kan det ses på den enkelte medarbejders effektivitet og den generelle trivsel.

Nederst på denne side finder du en oversigt over alle vores teambuilding kurser. Klik ind på det enkelte kursus for at læse næremere og sende en forespørgsel.

Teambuilding kurser

Deltag i et teambuilding kursus

Der kan være ekstra god grund til at tage på teambuilding kurser med jævne mellemrum, hvis virksomheden er stor, og der ofte er udskiftning af medarbejdere. Jo flere medarbejdere der er i en virksomhed, og jo mere udskiftning der er, des sværere er det for de ansatte at lære hinanden bedre at kende, opbygge stærke relationer og samarbejder.

Når de ansatte i din virksomhed kender hinanden godt og er blevet rystet godt sammen, er det nemmere at håndtere dagligdagens irritationsmomenter og eventuelle konflikter mellem medarbejderne. Hvis den kollektive følelsesrelaterede intelligens forøges, kan det skabe bedre resultater. En veltilpasset og tilfreds medarbejder er mere tilbøjelig til at yde en god indsats, end en ansat der ikke har nogen personlig tilknytning til sine kolleger og måske synes, at arbejdsdagen er lang, fordi de ikke kender kollegerne godt nok.

Teambuilding kursus

Vælg mellem teambuilding kurser

Sebastian Nybos teambuilding kurser giver dig og dine ansatte nogle praktiske værktøjer til at bruge team building i jeres virksomhed. 

Et team building kursus kan sagtens kombineres med et foredrag om teambuilding, som typisk vil ligge dagen før. Den første dag vil I få spændende viden om teambuilding, og hvordan det kan bruges som et værdifuldt redskab i jeres virksomhed, hvorimod dag to typisk er mere praktisk.

Selve teambuildingkurset har fokus på anvendelse af teambuildingteorier i praksis, og I får en øget fortrolighed med HPT-metoderne, samt hvordan I skaber et HPT-team (High Performance Team). Et High Performance Team kan netop skabes, når den enkelte medarbejder har et tæt og effektivt samarbejde med sine kolleger.

Kurser

Følelsesmæssig intelligens

Når relationer er vigtige for samarbejdet

High performance gennem teambuilding

Optimer teamsamarbejdet og skab både trivsel og topresultater

Sådan håndterer du besværlige personer

Konkret og praktisk guide til at tackle konflikter

Succesfuld sammensmeltning

Udnyt sammensmeltningen til at skabe synergi samt at få ryddet ud.