Foredrag om trivsel

Book et inspirerende foredrag om trivsel

Leder du efter et foredrag om trivsel? Sebastian Nybo holder foredrag om trivsel på arbejdspladsen, og med sin sædvanlige indsigtsfulde og humoristiske tilgang, vil han sørge for, at I går derfra med både lysten og værktøjerne til at opnår en bedre trivsel på arbejdspladsen.

På denne side finder du en oversigt over foredrag om trivsel. Sebastian Nybo hjælper jer i den rigtige retning med et lærerigt og brugbart foredrag om trivsel på arbejdspladsen.

Foredrag om trivsel

Skab bedre balance og trivsel

Man skal gerne være glad for at gå på arbejde – både medarbejdere og ledere. Og den bedste måde at sikre det på er ved at sørge for, at der er god trivsel på arbejdspladsen. Når man har det godt sammen med sine kolleger, kan man klare selv de tungeste arbejdsopgaver. Glade medarbejdere præsterer som bekendt bedre, og det afspejler sig i hele virksomhedens kultur, når der bliver sat fokus på, at det er vigtigt, at alle medarbejderne har det godt og trives med at arbejde sammen.

Konflikter kan ikke altid undgås, men Sebastian Nybo giver jer redskaberne, som kan medvirke til at begge parter kommer helskindet igennem dem. For at kunne præstere sit optimale, skal man være i balance, og det gælder hele organisationen. Sebastian Nybo vil med sine foredrag om stress og trivsel på arbejdspladsen gøre sit for, at I får muligheden for at opnå en bedre balance og dermed en bedre trivsel på jeres arbejdsplads.

Foredrag om trivsel på arbejdspladsen

Book et foredrag om trivsel

Arbejdsmiljøer, der er i balance, og hvor medarbejderne trives, er bedre til at modstå udfordringer og forandringer. Og det gælder både, når de kommer udefra og indefra i organisationen. Derfor er et foredrag om trivsel især værd at overveje, hvis jeres organisation ofte står over for forskellige former for ændringer og forandringer. 

Hvis I trives ved at stå i udfordringerne sammen, står I bedre og kan støtte hinanden. På den måde kan et foredrag om trivsel på arbejdspladsen lede til, at jeres arbejdsplads bliver stærkere og mere modstandsdygtig. Har du spørgsmål til vores foredrag, er du meget velkommen til at kontakte os.

Foredrag

Arbejdsglæde

Energi til det hele og mere til

Effektiv konflikthåndtering

Sådan håndterer du besværlige personer

High Performance kultur

Kunsten at skabe excellente resultater igen og igen og igen

High Performance Team

Dynamisk Teamledelse - nøglen til både lønsomhed og trivsel

Meditation og Mindfulness

Et effektivt redskab i en hektisk hverdag