High Performance Team 2.0

High Performance Team – en effektiv nøgle til øget lønsomhed og trivsel

UDBYTTE

 • Lær at opbygge det optimale team – ”The Dream Team”
 • Viden om, hvordan tillid fremmes i teamet så den rigtige kultur etableres
 • Kendskab til de syv succesnøgler der kendetegner High Performance Teams
 • Lær at tackle de konflikter der opstår i alle teams
 • Bliv bevidst om, hvordan dit team bliver bedre til at udnytte hinandens faglige kompetencer, individuelle styrker og forskelligheder optimalt.
 • Indsigt i hvad der skaber øget trivsel og produktivitet blandt medarbejderne, samt redskaber til at styrke disse
 • Road Map til High Performance Team processen – fra A til Å

Sådan etablerer og udvikler du det optimale team

Forskning viser, at det lønner sig at arbejde med High Performance Teams – både for organisationen og for den enkelte. På dette kursus får du viden om, hvordan du etablerer og fastholder en High Performance kultur og samtidigt sikre arbejdsglæden i dit team. Kurset giver dig indsigt i de mekanismer der skaber øget ejerskab, trivsel og produktivitet blandt medarbejderne. Du får et unik ”Road Map” der guider dig lige fra hvordan du kommer i gang til hvordan du som leder faciliterer den optimale team kultur.

Har du nogensinde stået og betragtet en flok fugle på træk og tænkt over, hvorfor de altid flyver i V-formation? Og hvorfor de skræpper så meget? Vi ved godt, hvorfor de flyver i V – fordi det nedsætter luftmodstanden for teamet som helhed. Men hvorfor skræpper de? De skræpper, fordi de hepper på den, der flyver forrest. Yeeah, come on – sejt gået. Og når den forreste så ikke kan huske mere af ruten, falder den tilbage, og en anden flyver op foran. Ingen af dem kan – helt alene – have hele kortet herfra og til Afrika i hovedet. Derfor skiftes de. Den ene flyver herfra og til Køge, og når den så ikke kan mere, fly- ver den næste fra Køge til Hamborg, og den næste fra Hamborg til Paris. Der er ingen, der kan lede flokken hele vejen, men hvis man agilt skiftes til at lade sig lede af den, der har den største kompetence inden for det område, hvor teamet på det pågældende tidspunkt befinder sig, kan man nå meget, meget længere.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til erfarne og nye ledere der gerne vil arbejde med teamperformance og dermed øge motivationen og teamets effektivitet. For at sikre dig det optimale udbytte vil du forud for kurset modtage en artikel så kan vælge at forberede dig nogle af de centrale elementer inden selve træningen.

Indhold

 • Hvad er et High Performance Team?
 • De syv succesnøgler til etablering af High Performance Teams – hvor erdit team?
 • Skab fokus på gevinsten for den enkelte i teamet
 • Hvad kræves der, for at et team kan gå fra velfungerende til HighPerformance?
 • Hvordan bliver High Performance ledelse en naturlig integreret del af ditledelsesarbejde
 • Praktiske tips til, hvordan nye teammedlemmer inkluderes mest effektivt
 • Teamkultur – fundamentet er relationer bygget på gensidig tillid
 • Teamets udfordringer – hvordan håndteres disse så effektivt som muligt
 • Motivationsfaktorer i teamet
 • Afkodning af dit teams dynamikker, styrker og svagheder
 • Få indsigt i hemmeligheden ved Googles DeamTeam – og lær hvordan duoverføre det til dit team

Form

Kurset veksler mellem øvelser, oplæg og refleksioner over egen praksis. Og du vil gå fra kurset med en række værktøjer og viden som er direkte anvendelige i din hverdag som leder.

Underviser

Sebastian Nybo er en anerkendt forfatter, foredragsholder og erhvervspsykologisk rådgiver med international erfaring og netværk. Han har arbejdet med organisationsudvikling og High Performance Teams i mere end 30 år. Som deltager får du adgang til såvel hans dybe faglige viden samt konkrete erfaringer fra en lang række virksomheder som han har rådgivet og understøttet frem til High Performance Teams. Han har udviklet en lang række effektive og unikke værktøjer der giver overblik over forandringsprocessen fra gruppe til High Performance Teams – som du som deltager på dette seminar får unik adgang til.

Sebastian er desuden ophavsmand til de 12 teorier og modeller, der indgår i SEB-teorisættet, og har de senere år specialiseret sig inden for emnerne Bæredygtig Innovation, Teamkultur og Evolutionspsykologi.

Han har undervist mere end 350.000 mennesker i både ind- og udland og har mange års erfaring med undervisning og rådgivning af ledere og nøglemedarbejdere, og anses i dag som en autoritet inden for sit felt.

Øg arbejdsglæden og skab optimale resultater med High Performance Teams

Det kan ikke komme bag på nogen at vi står midt en storm af radikale forandringer – særligt på jobbet. Vi ved at informationsmængden og derved kompleksiteten kun vil stige i fremtiden og derfor er der ingen enkelt person længere der kan have det totale overblik. Vi bliver alle ”nødt” til at lære at arbejde mere agilt og aktualiseret for at opnå de optimale resultater.

Den gode nyhed er at vi via evolutionspsykologien længe har vidst, at vi men- nesker er “bygget” til at arbejde i små, hurtige og agile teams – men at det kan øge virksomhedens lønsomhed med mere end 30 procent, er ny viden. Casestudier viser at et ROI på mellem 36 og 42% ikke er usædvanlige når en virksomhed skifter fra gruppe og projektteams til High Performance Teams. Et HPT træffer både hurtigere og mere kompetente beslutninger end almindelige teams og når arbejdslivskvaliteten samtidigt går op og sygefraværet går ned lyder det næsten til at være for godt til at være sandt. Men det er det ikke. Forskningen viser entydigt at det både er til virksomheden og til den enkelte medarbejders fordel at konvertere til High Performance Teams.

Få eksklusiv adgang til et nuanceret Road Map der både giver dig overblik over hele HPT processen og konkrete anvisninger til de tiltag du kan tage for at sikre de optimale resultater.

Program for dagen

09.00 HVORFOR HIGH PERFORMANCE TEAMS

 • Hvad er et High Performance Team og hvordan er det forskelligt til et almindeligt team?
 • Øget kompleksitet er driveren – lær at sætte det rigtige tempo for dit HPT
 • Forskning viser at det lønner sig at arbejde med High Performance – både for organisationen og for den enkelte
 • Få de 7 HPT succesnøgler vi ved kendetegner et HPT

10.30 PAUSE

10.45 KOM GODT I GANG

 • Sådan kommer du i gang med at skabe et High Performance Team
 • Hvad skal der til for at et team kan gå fra velfungerende til High Performance?
 • Hvad kan hæmme eller bremse HPT processen?
 • Er der kompetencer, som teamet mangler? Hvis ja, hvordan kan de tilføres?
 • What’s in it for me? – Skab fokus på gevinsten for den enkelte

12.00 FROKOSTBUFFET OG KAFFE

13.00 Opbyg det optimale team

 • Hvor godt er dit team til HPT ift. de 7 succesnøgler?
 • Hvordan sammensætter du det optimale team, hvor alle styrker hinanden?
 • Hvis teamet er fastsat, hvordan udvikler du det så mod bedre præstationer?
 • Hvad er teamets ideelle størrelse?
 • Hvordan bliver dit team bedre til at udnytte hinandens faglige kompetencer, individuelle styrker og forskelligheder optimalt?

14.00 PAUSE

14.15 TEAM KULTUR – SAMMENHÆNGSKRAFT

 • Få grundlæggende indsigt i teamets 5 faser
 • Hvor godt er dit team til HPT ift. de 5 faser?
 • Hvad skal du gøre mere af – og mindre af – for at gøre dit team mere HPT?
 • Sådan fremmer du en kultur, der er præget af gensidig tillid
 • Skab klarhed om roller, ansvar, kompetencer og arbejdsmåder
 • Lær at stille konstruktive krav til hinanden
 • Hvordan tackler du teamets største udfordringer: Energitab, uselvstændighed, manglende fokus og fælles identitet, ukonstruktive diskussioner og fingerpegning
 • Konflikter er tegn på forskellighed – brug dem til at løfte teamet til et højere niveau

15.45 SÅDAN EFFEKTSIKRES HPT PROCESSEN

 • Hvordan bliver HPT-ledelse en naturlig integreret del af dit ledelsesarbejde?
 • Hvordan belønner du gode team-præstationer?
 • Praktiske tips til, hvordan nye teammedlemmer inkluderes mest effektivt
 • Definér (løbende) fælles mål og succeskriterier

16.00 AFRUNDING

Vil du høre mere om kurset

Ring til os på 33 11 44 22 eller mail på sn@sebgruppen.dk 

Praktisk info

Prisen for seminaret inklusiv materialer og bogen “Det indre lederskab” er kr. 6.900,- ekskl. moms. pr. deltager.

Kurset afholdes

Centralt i København.