Hvor meget genialitet, vitalitet og foretagsomhed går tabt hver dag?

I mit virke i erhvervslivet oplever jeg ofte, at den naturlige lyst til læring og udvikling – der er iboende alle mennesker – har trange kår. Mange medarbejdere har “taget form” af den ensidige ledelsesvind, der har hersket i de fleste virksomheder – hvor agendaen har været at maksimere udbyttet og minimere omkostninger – og hvor HR har været set som en omkostning. Det har været god lederlatin at se på medarbejderne som en del af produktionsapparatet, der kunne udskiftes og smides væk, når det ikke virkede mere. Sådan er det heldigvis ikke mere…eller rettere sagt, sådan er det heldigvis ikke alle steder mere.

For der er stadig mange arbejdspladser, hvor mistrivsel, kompetencenedslidning og nedvurdering er dagligdagen for både medarbejder og mellemleder. Jeg fornemmer hurtigt, hvem og hvilke opgaver der er Upstairs…og hvem og hvad der er Downstairs. Og hvis man tror, at man i sådanne organisationer opnår de optimale betingelser for dynamik, empowerment og innovation, tager man ganske og så absolut fejl. På vores breddegrader er der sket mange forbedringer – drevet både af udviklingen af vores etiske menneskesyn og af de ændrede markedsbetingelser, hvor der nu er knaphed på ressourcestærke medarbejdere. Men i det globale perspektiv er der lang vej igen. I lande som Indien, Kina, Vietnam – for slet ikke at tale om det afrikanske kontinent – er processen dårligt synlig, så set med internationale briller er spildet af menneskelige ressourcer enormt.

Der er lang vej hjem endnu. Men det skal ikke stoppe os i at skubbe på processen.

Derfor har vi udviklet et helt nyt profilværktøj…der bare ligger og venter på at du tager fat. 

Læs mere om vores nye unikke talentprofil-værktøj her: IdentityBlueprint