Kursus

Den lønsomme forandring

Få et effektivt ledelsesværktøj der giver dig overblik over forandringsprocesser

Et effektivt 2 dages program for alle virksomheder der står over for et konstant krav om øget lønsomhed – der bedst kan opnås ved et indgående kendskab til tre grundfaktorer: Markedsmekanismer, effektivitetsprincipper og Human Ressource – og det samspil der er imellem dem. I den konstante dynamik imellem dem, er der kun sjældent tale om en ”one silver bullet solution” – for i lønsomme forandringer hænger elementerne sammen. Der skal tænkes i helheder. Seminaret er bygget op så deltagerne på første dag får et indgående kendskab til de teorierne, modeller og antagelser der indgår i konceptet ”Den lønsomme forandring”. På dag to omsættes teorierne til den virkelighed deltagerne kommer fra. Deltagerne får muligheder for at forankre værktøjerne og den nye forståelse i en praktisk dagligdag.

Hvad får i med i bagagen:

De fleste virksomheder har en stor kontrol over effektiviteten, og begreber som Lean Manufacturing er blevet hverdag. Også i forhold til at overvåge udviklingen i markedet er mange virksomheder godt med. Så det helt indlysende vækstområde i forhold til lønsomhed handler altså ikke kun om smart teknologi, men om mennesker – om at forstå, udvikle og frigøre menneskets potentiale på en ny måde – ”Det Indre Lederskab”.

 • Den succesfulde forandringsproces – lær om de fire basale betingelser 
 • Optimer medarbejdernes evne til at ”lede sig selv”, så det ses på bundlinjen 
 • Fra lønomkostning til øget lønsomhed – de menneskelige ressourcer er et strategisk konkurrenceparameter
 • Visioner der ikke forankres i organisationens værdi fundament skaber demotivation

Deltagerprofil

Ledere og HR personale der har til opgave at strukturere og implementere forandringsprocesser i organisationen.

Indhold

“Ét menneske alene kan ikke følge med i den flodbølge af information, der kommer fra alle fagspecialer. Tror man, at man kan, så handler man på et mangelfuldt, og ofte ligefrem faretruende spinkelt informations grundlag. Fortsætter vi sådan, formår vi ikke at udnytte udviklingen. Det er vigtigt at lære også at se helheder frem for kun delaspekter. Vi bliver derfor “tvunget” til at bruge hinandens viden, hvis vi vil opnå den holistiske indsigt, der er fundamentet for bæredygtige beslutninger. Derfor er der brug for en ny samarbejdsform”, skriver forfatter og underviser Sebastian Nybo – der underviser på dette seminar. 

Form

Seminaret tager udgangspunkt i konceptet ”Den Lønsomme forandring”. Målsætning for dagene er at træne deltagerne i at anvende en helhedsbaseret tænkning om forandrings principper, så de effektivt kan omsætte de modeller, teorier og analyseværktøjer, der indgår i seminaret til deres egen daglige ledelse. På dag to vil underviserne inddrage deltagernes egne cases, så seminaret veksler mellem intensiv undervisning og øvelser baseret på virkelige erfaringer. Kurset veksler mellem øvelser, oplæg og refleksioner over egen praksis. Og du vil gå fra kurset med en række værktøjer og viden som er direkte anvendelige i din hverdag som leder. 

Underviser

Sebastian Nybo er en anerkendt forfatter, foredragsholder og erhvervspsykologisk rådgiver med international erfaring og netværk. Han har arbejdet med organisationsudvikling og High Performance Teams i mere end 30 år. Som deltager får du adgang til såvel hans dybe faglige viden samt konkrete erfaringer fra en lang række af de virksomheder som han har rådgivet og understøttet frem til en dynamisk teamkultur og øget trivsel. Han har udviklet en lang række effektive og unikke værktøjer der giver overblik i en hektisk hverdag – og dem får du som deltager på hans foredrag og kurser en direkte adgang til.

Sebastian er ophavsmand til de 12 teorier og modeller, der indgår i SEB-teorisættet, og har de senere år specialiseret sig inden for emnerne Bæredygtig Ledelse, Teamkultur og Evolutionspsykologi.

Han har undervist mere end 350.000 mennesker i både ind- og udland og har mange års erfaring med undervisning og rådgivning af ledere og nøglemedarbejdere, og anses i dag som en autoritet inden for sit felt.

Program for dag 1

8:30 Morgenmad

9.00 Velkomst ved underviser Sebastian Nybo

9:10 Grundprincipperne 
Få indsigt i grundprincipperne bag konceptet ”Den lønsomme forandring”. Konkurrencesituationen, globaliseringen og stigende krav om medindflydelse skaber konstant behov for store forandringer i mange virksomheder. 

 • Den optimale proces fra A til Å – få overblik over de forskellige faser i den optimale forandringsproces. 
 • De fire basale betingelser der indgår i forandringsprocesser. 
 • Lær at forudse faldgruberne i forandringsprocesser, så du kan justere i tide. 
 • Forstå værdien af et fælles værdifundament – forandring kommer indefra. 
 • Ledelsen har et særligt ansvar – lær at anvende de 5 ledetråde. 

Få svarene på spørgsmålene: Hvorfor gør man det? Hvordan gør man det? Hvad er resultatet?

10:30 Top motiverede medarbejdere skaber excellente resultater 

80 % af samtlige medarbejdere oplever, at de ikke får mulighed for at anvende alle deres talenter i det daglige arbejde – selvforvaltning er nøglen til enorme ressourcer 

 • De 7 grundsten i High Performance – hvad er dynamikken bag top præstationer. 
 • Motivation skal komme et sted fra – lær hvor. 
 • Forandringsvillighed er en egenskab der kan og skal trænes. 

12:00 Frokost

13:00 Hemmeligheden bag den succesfulde forandringsproces – at tænke i helheder 
Deltagerne vil lære at se de sammenhænge, der er mellem de forskellige delelementer i forandringsprocessen, der leder frem til Den Lønsomme forandring

 • Deltagerne introduceres til holistisk ledelse – at se helheden i detaljen. 
 • Der er kun sjældent tale om en ”one silver bullet solution”, for i lønsomme forandringer er elementerne forbundne kar – der skal tænkes i helheder. 

14:00 Pause med forfriskninger

14:15 Succesfaktorer

Succesfaktor nr. 1: At lære at lære 
Det at skabe varige forandringer kræver en læreproces, hvor alle tager afsked med udtjente adfærdsmønstre og hvor organisationens medarbejdere ikke blot indlærer nye rutiner oven på de gamle, men “lærer at lære.” 

Succesfaktor nr. 2: At øge forandringsparatheden 
Lær at forstå hvorfor forandring ofte mødes med modstand – og hvad du kan gøre for at vende modstanden til forandringsparathed. Både som menneske og som organisation må vi naturligvis tage afsked med tidligere antagelser, holdninger og værdier, når de ikke længere giver mening. Det kan give intern uro. I holdningsbearbejdning og kulturændring er kommunikation og autentisk dialog altafgørende faktorer i aflæringsprocessen, der mindsker forandringsmodstanden”. 

Succesfaktor nr. 3: Forandringsformidler 
Det at skulle “gå i front” i en forandringsproces er en ledelsesopgave. Det er helt afgørende for resultatet at det ledende personale kan udvise et særligt nærvær for medarbejderne samt et målrettet strategisk fokus på visionen – på én og samme tid. Forandringsledelse er at udvikle det iboende potentiale for holistisk nytænkning. 

15:30 Afrunding af første dag 
Deltagerne aftaler hvordan de vil arbejde med stoffet frem til dag to. 

16:00 Seminaret afsluttes

Dag 1 vil veksle mellem indlæg om teorierne, modellerne og praktiske erfaringer fra virkeligheden. For at skabe klarhed over processens muligheder og kritiske succesfaktorer, ser vi nærmere på en række ”cases” fra virksomheder, der alle har erkendt at fremtidens vækst, i stigende grad, handler om at tilgodese alle tre elementer i forandringsprocessen. 

Program for dag 2

8:30 Morgenmad

9.00 Velkomst ved underviser Sebastian Nybo

9:10 Tjekpoint 

Hvordan har det været at arbejde med stoffet – er der noget der skal uddybes, justeres eller diskuteres. Det er centralt at deltagerne får mulighed for at lufte deres spørgsmål til teorier og modeller så vi sikrer at værktøjerne giver mening. 

10:00 Forfriskninger

10:15 Workshop – deltagernes egne cases gennemarbejdes

12:00 Frokost

13:00 Workshop – fortsat

14:15 Forfriskninger

14.30 Afsluttende dialog – Sådan kan I selv gøre det

16.00 Seminaret afsluttes

Som udvidet dokumentations materiale modtager deltagerne bogen – ”Det indre lederskab”, der netop er genoptrykt i en ny redigeret og udvidet udgave. 

Konceptet ”Den lønsomme forandring” bliver anvendt af mange forskellig virksomheder. Her er hvad et par af de tidligere deltagere har sagt om seminaret:

ALK-Abello og Trotters siger…

”Seminaret guider kursisten gennem brugen af de forskellige værktøjer med fokus på den forretningsmæssige bundlinie og at en moderne virksomhed altid skal være i “bevægelse” og dermed forandringsparat. Bogen og kurset formår på en elegant måde at integrere forretningsstrategi og de menneskelige ressourcer; et fantastisk godt ledelsesværktøj.”
Kirsten Harting, Director
ALK-Abello A/S

“Sebastian Nybo evner ved hans personlighed og visionaliseringsevner, at redegøre for de arbejdsredskaber hans bog giver læseren rådighed over, på en særdeles levende og let forståelig måde.”
Jan Holmbach Henriksen, Koncernudviklingsdirektør
Trotters

Send en forespørgsel

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Eller ring til os på:
33 11 44 22

STIKORD OM KURSET

 • Forandringsdynamikker fra A-Å
 • Redskaber og hands-on erfaringer
 • Strategi og implementering

Varighed: 1 til 2 dages kursus

Book Kursus

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.