Kursus

Det indre lederskab

Nøglen til øget medansvarlighed på arbejdsmarkedet

Konceptet DET INDRE LEDERSKAB er navnet på en ny samarbejdsform, der tilgodeser både de øgede krav til effektivitet, samt den følelsesmæssige side af det at være et menneske i udvikling. Sebastian Nybo, der er forfatter til bogen Det Indre Lederskab giver en kort præsentation af konceptet, der bryder det gamle paradigme om “dream society” til fordel for det helhedsorienterede samfund – hvor det at gå på arbejde er en integreret del af det at udvikle sig som menneske. 

Slut med det dominansstyrede hierarki og ja til aktualiserings-hierarkiet. 

Ideen er, at medarbejderne skal kunne samarbejde på tværs af grupperinger i organisationen for at løse specifikke problemer, som man er fælles om. De nye enheder arbejder selvforvaltende og alle inddrages, hvilket øger medansvarligheden. 

Hvad får i med i bagagen:

 • Ledelse af selvledende medarbejdere
 • Hands-on erfaring i det at udvikle øget organisatorisk bevidsthed
 • Fra silo-tænkning til helhedsforståelse

Under indlægget vil de centrale modeller og teorier, der indgår i processen vedrørende implementering af Det Indre Lederskab i virksomheder blive gennemgået – samt hands-on erfaringer fra de organisationer, der allerede har gennemløbet hele empowerment processen. 

Erhvervslivets rolle i forhold til den almene menneskelige trivsel blive taget op til debat, på basis af den seneste forskningsresultater fra psykologien. 

Som afslutning vil forfatteren åbne for sine håb og visioner for en fremtidig verden, hvor der kun eksisterer én leder – nemlig dig selv. 

Foredragsholderen er Adm. direktør for SEB Gruppen A/S Sebastian Nybo, der også er forfatter til bogen Det Indre Lederskab, der udkom den 10. april 2002.

Læs mere om bogen her: Det Indre Lederskab

Deltagerprofil

Kurset henvender sig primært til ledere samt HR personale der ønsker at få indsigt i hvordan man kan udvikle en øget organisatorisk bevidsthed og derved skabe et skift fra silo-tænkning til helhedsperspektiv.

Indhold

 • Indsigt i ledelse af selvledende medarbejdere
 • Organisationsudviklingsteknikker og -metoder
 • Kompetenceudvikling på tværs af organisationen

Form

Kurset veksler mellem øvelser, oplæg og refleksioner over egen praksis. Og du vil gå fra kurset med en række værktøjer og viden som er direkte anvendelige i din hverdag som leder. 

Underviser

Sebastian Nybo er en anerkendt forfatter, foredragsholder og erhvervspsykologisk rådgiver med international erfaring og netværk. Han har arbejdet med organisationsudvikling og High Performance Teams i mere end 30 år. Som deltager får du adgang til såvel hans dybe faglige viden samt konkrete erfaringer fra en lang række virksomheder som han har rådgivet og understøttet frem til selvledelse. Han har udviklet en lang række effektive og unikke værktøjer der giver overblik over forandringsprocessen fra silo-tænkning til helhedsperspektiv – som du som deltager på dette seminar får unik adgang til.

Sebastian er desuden ophavsmand til de 12 teorier og modeller, der indgår i SEB-teorisættet, og har de senere år specialiseret sig inden for emnerne Bæredygtig Innovation, Teamkultur og Evolutionspsykologi.

Han har undervist mere end 350.000 mennesker i både ind- og udland og har mange års erfaring med undervisning og rådgivning af ledere og nøglemedarbejdere, og anses i dag som en autoritet inden for sit felt.

Program for dagen

9.00         Velkomst ved underviser Sebastian Nybo

9.10  Få indsigt i grundprincipperne bag konceptet ”Det Indre Lederskab”

Konkurrencesituationen, globaliseringen og stigende krav om medindflydelse skaber konstant behov for store forandringer i mange virksomheder.

 • Den optimale proces fra A til Å – få overblik over de forskellige faser i den optimale forandrings proces.
 • Lær at forudse faldgruberne i forandringsprocesser, så du kan justere i tide.
 • Forstå værdien af et fælles værdifundament – forandring kommer indefra.
 • Ledelsen har et særligt ansvar – lær at anvende de 5 ledetråde.  

Få svarene på spørgsmålene: Hvorfor gør man det? Hvordan gør man det? Hvad er resultatet?

 1. Top motiverede medarbejdere skaber excellente resultater – 

80 % af samtlige medarbejdere oplever, at de ikke får mulighed for at anvende alle deres talenter i det daglige arbejde – selvforvaltning er nøglen til enorme ressourcer 

 • De 7 grundsten i High Performance – hvad er dynamikken bag top præstationer.
 • Motivation skal komme et sted fra – lær hvor.
 • Forandringsvillighed er en egenskab der kan og skal trænes – ellers ruster den.

12:00         Frokost

13.00  Hemmeligheden bag den succesfulde forandringsproces – at tænke i helheder

Du vil lære at se de sammenhænge, der er mellem de forskellige delelementer i  forandringsprocessen, der leder frem til Det Indre Lederskab.

 • Du introduceres til holistisk ledelse – at se helheden i detaljen. 
 • Der er kun sjældent tale om en ”one silver bullet solution”, for i lønsomme forandringer er elementerne fornyende kær – der skal tænkes i helheder.

14.00 Pause med forfriskninger

14.15  Succesfaktor nr. 1: At lære at lære

Det at skabe varige forandringer kræver en læreproces, hvor alle tager afsked med udtjente adfærdsmønstre og hvor organisationens medarbejdere ikke blot indlærer nye rutiner oven på de gamle, men “lærer at lære.”

Succesfaktor nr. 2: At øge forandringsparatheden

Lær at forstå hvorfor forandring ofte mødes med modstand – og hvad du kan gøre for at vende modstanden til forandringsparathed. Både som menneske og som organisation må vi naturligvis tage afsked med tidligere antagelser, holdninger og værdier, når de ikke længere giver mening. Det kan give intern uro. I holdningsbearbejdning og kulturændring er kommunikation og autentisk dialog altafgørende faktorer i aflæringsprocessen, der mindsker forandringsmodstandere”.

Succesfaktor nr. 3: Forandringsformidler

Det at skulle “gå i front” i en forandringsproces er en ledelsesopgave. Det er helt afgørende for resultatet at det ledende personale kan udvise et særligt nærvær for medarbejderne samt et målrettet strategisk fokus på visionen – på én og samme tid. Forandringsledelse er at udvikle det iboende potentiale for holistisk nytænkning.  

15.30  Afrunding med mulighed for at stille spørgsmål til Sebastian Nybo – Sådan kan I selv gøre det  – få nye muligheder og inspiration. 

16.00         Seminaret afsluttes 

Send en forespørgsel

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Eller ring til os på:
33 11 44 22

STIKORD OM KURSET

 • Udvikling af selvledende medarbejdere
 • Ledelse af selvledende medarbejdere
 • Organisationsudvikling

Varighed: 6 timer / heldagskursus fx fra kl. 9-16

Book Kursus

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.