Kursus

Dynamisk ledelse

Fordi verden ikke står stille

På dette seminar vil du som deltager få essensen af de fire vigtigste ledelsesmæssige udfordringer en hver organisation står overfor; nemlig: Forandring, Innovation, Kultur og Talentudvikling. Vi har samlet de 4 elementer til en unik dag der vil klæde dig på til at tackle de centrale opgaver med optimalt resultat uden at give køb på hverken lønsomhed eller etik. 

Mange ledere har så travlt at de faktisk kun sjældent er fysisk i samme lokale som deres medarbejder. Måske sidder de spredt på mange kontorer. Derfor bliver ”Kulturbaseret ledelse” et centralt element for enhver god leder. Kulturen er det kollektive sæt af værdier der guider medarbejderens adfærd, valg og holdninger – og det er dit ansvar at sikre at den kultur i din afdeling eller i dit team understøtter den fælles vision. Når først medarbejderne har accepteret det fælles ansvar ændres kulturen indefra. Der er ikke noget der tyder på at du som leder vil få mere tid til at være sammen med dine medarbejdere eller teams i fremtiden. Derfor bliver kulturforvaltning et centralt element i dit fremtidige lederskab. Det handler om at skabe et fællesskab hvor alle naturligt tager ansvar – ikke bare for egne opgaver – men også for afdelingen eller teamet. Huks at når du ikke er der – så er det kulturen der leder. 

Hvad får i med i bagagen:

  • Den optimale forandringsproces – fra A til Å
  • Fremtidens ledelsesstil understøtter radikal innovation – lær hvordan
  • Det kollektive ansvar – hvordan gøres det i praksis
  • Lederen som dynamoen for organisationens talentudvikling

Deltagerprofil

Ledere der ønsker at fordybe sig i og opnå kompetencer i forhold til eget lederskab samt fremtidens krav til innovativ ledelse.

Indhold

I takt med udviklingen i erhvervslivet er det naturligt, at også ledelsesformerne må ændre sig. Nogle skift er større og mere vidtrækkende end andre, og de forandringer, vi i dag står overfor, kan med rette kaldes GIGA STORE. Digitalisering, globalisering og den nye forståelse for hvor lønsom den positiv psykologi er skaber radikale forvandlinger alle steder. Den gammel orakel-lederstil er på vej ud, og nye agile samarbejdsformer stormer frem. 

Det at kunne fremme medarbejdernes kreativitet bliver et centralt element i det moderne lederskab. Det er lederens opgave at skabe og understøtte et arbejdsmiljø, hvor nytænkning og forandringsvillighed er i højsædet.                       

TalentManagement er ikke en elitær disciplin hvor kun de særlige medarbejdere får fremmet deres muligheder. Når TalentManagement anvendes til at understøtte alle medarbejderne med fornyet indsigt i egne motiver og ønsker så sikres såvel arbejdsglæden som lønsomheden. Og når du som leder samtidigt har klart indblik i organisationens vision har du de optimale betingelser for konstant at udvikle og eller rekruttere de nødvendige medarbejdere, der skal til for at kunne indfri visionen – og det kan aflæses direkte på bundlinjen. 

Form

Kurset veksler mellem øvelser, oplæg og refleksioner over egen praksis. Og du vil gå fra kurset med en række værktøjer og viden som er direkte anvendelige i din hverdag som leder. 

Underviser

Sebastian Nybo er en anerkendt forfatter, foredragsholder og erhvervspsykologisk rådgiver med international erfaring og netværk. Han har arbejdet med organisationsudvikling og High Performance Teams i mere end 30 år. Som deltager får du adgang til såvel hans dybe faglige viden samt konkrete erfaringer fra en lang række af de virksomheder som han har rådgivet og understøttet frem til en dynamisk teamkultur og øget trivsel. Han har udviklet en lang række effektive og unikke værktøjer der giver overblik i en hektisk hverdag – og dem får du som deltager på hans foredrag og kurser en direkte adgang til.

Sebastian er ophavsmand til de 12 teorier og modeller, der indgår i SEB-teorisættet, og har de senere år specialiseret sig inden for emnerne Bæredygtig Ledelse, Teamkultur og Evolutionspsykologi.

Han har undervist mere end 350.000 mennesker i både ind- og udland og har mange års erfaring med undervisning og rådgivning af ledere og nøglemedarbejdere, og anses i dag som en autoritet inden for sit felt.

Program for dagen

09.00 – 10.15 Præsentation af dagens program

Forandringsledelse – hold på hat og briller 

Der skal noget til at drive enhver forandring, og når det handler om så markante forandringer, som dem vi står overfor, skal der virkeligt ruskes op i alle de gamle tankesæt på én gang. Der er to hovedårsager til det paradigmeskift, vi oplever. Den ene er det forandringstempo, vi alle oplever, og den anden er vores ønsker og krav om et udviklende arbejdsliv. For at kunne sikre de optimale betingelser for succesfulde forandringsprocesser er det centralt at du forstår og formår at udnytte din særlige funktion som leder når virksomheden er i forandring – og derfor får du en værktøjskasse med de effektive metoder og konkrete værktøjer til din rådighed som forandringsleder. 

De centrale emner på dette oplæg er:

Den optimale forandringsproces – fra A til Å.

De 5 klassiske faldgruber – lær hvordan du undgår dem. 

Sådan inddrages de ressourcestærke medarbejdere i forandringsprocessen.

10.15 – 10.30 Formiddags forfriskninger

10.30 – 12.00 Innovationsledelse – sæt kreativiteten fri og øg lønsomheden 

Det er gået op for langt de fleste ledere, at forandringstempoet kun vil stige. Derfor kan de fleste også blive enige om, at kreativitet, nytænkning og forandringsparathed er vigtige parametre for enhver organisation og virksomhed. 

Men hvor i hjernen sidder Forandrings-Intelligensen? Hvordan udvikles den? Hvad kan du som leder gøre for at sikre de optimale betingelser for et innovativt arbejdsmiljø? 

Ny vækst kommer ikke fra gentagelse af gamle mønstre. Det er ikke nok at kunne sige “Blue Ocean Strategy” eller ”Outside The Box” – hvorfor skal der overhovedet være en BOX? Der skal reelle ændringer i de daglige arbejdsprocesser samt et innovationsfremmende lederskab til, hvis man virkelig vil se fremgang i evnen til at tænke banebrydende nyt. 

De centrale emner på dette oplæg er: 

Hvor innovative er mennesket egentligt – hjerneforskningen giver et forbavsende svar. 

Fremtidens ledelsesstil understøtter radikal innovation – lær hvordan. 

Creative Leadership – hvad gør de bedste og hvordan kan du omsætte det til din hverdag som leder 

12.00 – 13.00 Frokost 

13.00 – 14.30 Kulturbaseret ledelse 

Som leder må du konstant være i bevægelse for at være obs. på alt det der foregår. Og det gælder både eksternt i forhold til kunderne som internt i forhold til den øvrige organisation. Derfor bliver mange ledere nødt til at lade deres medarbejdere og teams være alene en stor del af tiden. Og når du ikke er der så der det kulturen der leder. Det gamle ordsprog “Når katten er ude danser musene på bordet” gælder også for mange medarbejdere. Når lederen ikke er der falder performance og dedikationen hos en stor del af medarbejderne – som ubevidst bare sænker tempoet når lederen ikke er synlig. Et sådan tab af lønsomhed kan undgås ved at skabe en kultur hvor det fælles formål og en ambitiøs målsætning er indlejret i den kollektive kultur. 

De centrale emner på dette oplæg er:

Fra pletvis ledelse til kulturbaseret nærvær


Det kollektive ansvar – hvordan gøres det i praksis


Kultur er som et stykke vådt sæbe – så lad være med at klemme 

14.30 Forfriskninger

14.45 TalentManagement – hvordan sikrer du den rigtige kompetence

Der er fem basale krav til vækst, og de skaber sammenhæng mellem talent, toppræstation, øget produktivitet og arbejdsglæde. Via en Gallup undersøgelse ved vi, at mindre end 20% af både ledere og medarbejdere oplever at få mulighed for at anvende deres fulde potentiale i arbejdet. Ledelse handler ikke udelukkende om nye produkter, nye markeder eller kontrol over kvalitet og budgetter. Det handler især om at skabe de arbejdsbetingelser, der skal til, for at den enkelte medarbejder kan frigøre sit talent og på den måde skabe fornyet motivation og vitalitet. 

I en organisation hvor færre medarbejdere skal indfri større forventninger til både effektivitet og nytænkning – og hvor det at gå på arbejde er repetition skal der en helt ny ledelsestænkning til – TalentManagement – som det oprindelig var tænkt. 

De centrale emner på dette oplæg er: 

Lederen som dynamoen for organisationens talentudvikling

Den moderne leder er værdifuld at blive ledet af – er du? 

Det hele menneske skal i spil – godt at der endeligt findes et profil-værktøj der kan det 

16.00 Opsummering af dagen og afrunding

Send en forespørgsel

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Eller ring til os på:
33 11 44 22

STIKORD OM KURSET

  • Indsigt i forandringsprocesser
  • Forståelse for talentudvikling
  • Innovationens 7 niveauer

Varighed: 6 timer / heldagskursus fx fra kl. 9-16

Book Kursus

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.