Kursus

High performance gennem teambuilding

Optimer teamsamarbejdet og skab både trivsel og topresultater

Dette kursus handler om teambuilding, og hvordan det kan bidrage til at skabe positive resultater. Det at kunne arbejde sammen på tværs af både de enkelte medarbejderes faglighed og personlighedstyper har aldrig været vigtigere end det er blevet nu. Og årsagen er enkel: Alle processer bliver mere og mere komplekse og derfor kræver det en dyb specialiseret faglig indsigt at følge med inden for hver fagdisciplin – og derfor bliver det altafgørende at kunne vidensdele og tænke i helheder. Teambuilding er med til at skabe et godt sammenhold og optimere samarbejdet i et team.

Hvad får i med i bagagen:

 • Redskaber til at skabe tillid indadtil i gruppen for at opnå tillid udadtil 
 • Metoder til at øge bevidstheden om succeskriterier – på individ-, gruppe- samt organisationsniveau 
 • Indsigt i fælles værdier, som afsæt for High Performance Teams

Deltagerprofil

Alle medarbejdere og ledere der skal kunne samarbejde effektivt og dynamisk i komplekse sammenhænge.

Indhold

 • at få skabt et godt arbejdsmiljø på relationsplanet (forøge EQ: emotionel intelligens i gruppen) 
 • at opklare eventuelle misopfattelser af hinandens udgangspunkter for samarbejdet
 • at opnå reel indsigt i hinandens talentpotentiale

Form

Undervisningen veksler mellem oplæg og øvelser. Typisk vil dag 1 være mere læringsorienteret og en eventuel dag 2 mere workshop baseret.

Underviser

Sebastian Nybo er en anerkendt forfatter, foredragsholder og erhvervspsykologisk rådgiver med international erfaring og netværk. Han har arbejdet med organisationsudvikling og High Performance Teams i mere end 30 år. Som deltager får du adgang til såvel hans dybe faglige viden samt konkrete erfaringer fra en lang række af de virksomheder som han har rådgivet og understøttet frem til en dynamisk teamkultur og øget trivsel. Han har udviklet en lang række effektive og unikke værktøjer der giver overblik i en hektisk hverdag – og dem får du som deltager på hans foredrag og kurser en direkte adgang til.

Sebastian er ophavsmand til de 12 teorier og modeller, der indgår i SEB-teorisættet, og har de senere år specialiseret sig inden for emnerne Bæredygtig Ledelse, Teamkultur og Evolutionspsykologi.

Han har undervist mere end 350.000 mennesker i både ind- og udland og har mange års erfaring med undervisning og rådgivning af ledere og nøglemedarbejdere, og anses i dag som en autoritet inden for sit felt.

Program for dagen

09.00 Hvorfor arbejde med High Performance teams?

 • Hvad er et High Performance Team og hvordan er det forskelligt til et almindeligt team?
 • Øget kompleksitet er driveren – lær at sætte det rigtige tempo for jeres HPT
 • Forskning viser at det lønner sig at arbejde med High Performance – både for organisationen og for den enkelte
 • Få de 7 HPT succesnøgler vi ved kendetegner et HPT – og lær af de bedste

10.30 Pause

10.45 Sådan kommer godt i gang 

 • Sådan kommer I i gang med at skabe et High Performance Team
 • Hvad skal der til for at et team kan gå fra velfungerende til High Performance?
 • Hvad kan hæmme eller bremse HPT processen? 
 • Er der kompetencer, som teamet mangler?  Hvis ja, hvordan kan de tilføres?
 • What’s in it for me? – Skab fokus på gevinsten for den enkelte

12.00 Frokostbuffet og kaffe

13.00 Opbyg det optimale team

 • Hvor godt er jeres team til HPT ift. de 7 succesnøgler?
 • Hvordan sammensætter I det optimale team, hvor alle styrker hinanden?
 • Hvis teamet er fastsat, hvordan udvikler I det så mod bedre præstationer?
 • Hvad er HP-teamets ideelle størrelse?
 • Hvordan bliver jeres team bedre til at udnytte hinandens faglige kompetencer, individuelle styrker og forskelligheder optimalt?

14.00 Pause

14.15 Team kultur – sammenhængskraft

 • Få grundlæggende indsigt i teamets 5 faser
 • Hvor godt er jeres team til HPT ift. de fem faser? 
 • Hvad skal I gøre mere af – og mindre af – for at gøre jeres team mere HPT?
 • Sådan fremmer I en kultur, der er præget af gensidig tillid
 • Skab klarhed om roller, ansvar, kompetencer og arbejdsmåde
 • Lær at stille konstruktive krav til hinanden
 • Hvordan tackler I teamets største udfordringer: Energitab, uselvstændighed, manglende fokus og fælles identitet, ukonstruktive diskussioner og fingerpegning
 • Konflikter er tegn på forskellighed – brug dem til at løfte teamet til et højere niveau

15.45  Oplæg til dag 2

 • Fastholdelse af HPT
 • Hvordan bliver HPT en naturlig integreret del af jeres arbejdesdag?
 • Hvordan belønner vi gode team-præstationer?
 • Praktiske tips til, hvordan nye teammedlemmer inkluderes mest effektivt
 • Definér (løbende) fælles mål og succeskriterier

16.00  Afrunding

Afsluttende opsummering. 

Eventuel dag 2

Den første dags undervisning er hovedsageligt indlæringsorienteret og derfor kan man med fordel koble en workshop-baseret dag 2 på, så medarbejderne får reelle nye værktøjer, samt en fortrolighed med at arbejde med HPT-metoderne.

Det gælder for begge dage, at vi holder en formiddags- samt en eftermiddagspause af cirka 10 til 15 minutters varighed. Mobiltelefoner må ikke være åbne under træningen, og det henstilles på det kraftigste, at mødetidspunkterne overholdes, da undervisningen svært kan påbegyndes, før alle er til stede. 

Er du interesseret i at vide mere? Læs mere om vores teambuilding kurser her.

Send en forespørgsel

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Eller ring til os på:
33 11 44 22

STIKORD OM KURSET

 • Opskriften på et “Dream Team”
 • Tværfaglige og tværorganisatoriske teams
 • Indsigt i typologi
 • De 7 succesnøgler til High Performance Teams

Varighed: Fra 1 til 2 dages kursus

Book Kursus

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.