Kursus

Ledelsesakademi

Sammenhængskraft i lederskabet

Selve akademitankegangen er et arvegods fra den græske oldtid. Navnet Akademiet kommer af det græske (Akademia), opkaldt efter den græske helt Akademos, der reddede Athen fra ødelæggelse. Det var Platon, der grundlagde det første i 385 f.Kr., så der er lange traditioner bag tænkningen om en uddannelse, hvor videnskab, filosofi og lederskab er sat i højsædet.

Hos os i SEB Gruppen A/S har vi taget det bedste med fra de stolte traditioner og opgraderet dem til moderne tid – så det du møder hos os er et LedelsesAkademi 2.0 – hvor der både kan være fokus på individets ønske om personlig og faglig udvikling, på organisationen og på den større helhed, vi alle indgår i. Vi har 7 trin på vores akademitrappe, som sikrer at deltagerne får højnet såvel deres IQ som deres EQ – som begge er fundamentale for at SQ (den styrende intelligens) kan udfolde sig…

Egentligt er det mere rigtigt at sige, at vi har 8 trin, for vi har også et før-ledermodul, hvor mulige leder-kandidater kan få indsigt i, hvad det vil sige at bedrive ledelse. Det kan ellers komme som noget af en overraskelse pludselig at sidde i lederstolen, med alles øjne rettet mod én i forventning om, at – lige fra dag ét – man bare kan træffe beslutning om alt.

Det er også muligt at plukke i modulerne og vælge den eller dem ud, som man ikke selv har i sit eget uddannelsessystem – dog ligger der naturligvis en stor styrke i, at deltagerne gennemløber hele akademiet, for på den måde at udvikle en sammehængende forståelse, der sikrer den optimale udnyttelsegrad af alle teorier, modeller og værktøjer.

Emnerne for modulerne er hhv. “Før lederskabet”, “Ny i lederjobbet”, “Forandringsledelse“, “Lederen som kommunikator”, “Effektiv Teamledelse 2.0″, “Ledelse og kultur”, “Fra vision til handling”, samt “Det etiske lederskab”.

Hvad får i med i bagagen:

Deltagerne får et solidt fundament for deres lederskab. Et arsenal af værktøjer, modeller og nye forståelser, der vil gøre det endnu mere meningsfyldt at lede. Den største erkendelse er, at alle væsentlige forandringer kommer indefra, og at jeg som leder har et særligt udvidet ansvar for at sikre de forandringsprocesser, virksomheden gennemløber. Deltagerne trænes i at tænke i helheder og vil lære at se de sammenhænge, der er mellem de forskellige delelementer, der sammen skaber lønsomhed. De vil lære, at der kun yderst sjældent er tale om en ”one silver bullet solution”, for i lønsomme forandringer er elementerne forbundne kar – der skal tænkes i helheder.

Deltagerne på denne lederuddannelse vil lære at sikre, at organisationen er i balance mellem basale krav om smidighed, lønsomhed og værdighed. Det er ledelsens ansvar at fremme den psykologiske dynamik, der motiverer den enkelte medarbejder til at gøre en aktiv indsats for organisationen.

Diplom og certificering

Det er centralt for en god og lærerig proces, at der er en tydelig forventningsafstemning inden akademiet påbegyndes. Alle deltagere får udleveret et diplom efter hvert seminar, men vi anbefaler, at der også afholdes en afgangsprøve efter trin 3, 5 og 7, så deltagerne kan opnå en certificering.

Deltagerprofil

Ledere, topledere, mellemledere.

Indhold

Vi lever i en tid, hvor mangfoldighed er en kendsgerning, og hvor de fleste organisationer også skal formå at integrere forskellige kulturelle mønstre, globaliseringsprocesser og et særdeles højt udviklingstempo indenfor informationsteknologi. Det stiller en række nye krav til lederne – og disse forudsætninger har vi inddraget som et grundparameter på alle vores programmer. Derfor tager vi afsæt i den nyeste intelligensforskning og inddrager TalentManagement og det unikke potentiale, som ligger indlejret i hver eneste menneske som forudsætning for god ledelse.

Det er lederens ansvar at sikre forbindelsen mellem organisationens vision og medarbejdernes ønsker om ”det udviklende arbejdsmiljø”. Medarbejdere i dag stiller øgede krav om selvansvarlighed og kompetenceforvaltning. Lederens opgave er at skabe basis for High Performance og derved sikre en optimal forvaltning af de ressourcer, vedkommende har ansvaret for. På denne uddannelse vil lederen blive introduceret for en samling af de mest effektive værktøjer til udvikling af den humane kapital.

Vi tilbyder et forløb, der både vil forøge de kvalifikationer, som en leder har brug for, for at sikre en effektiv håndtering af den managementorienterede del af lederskabet, og som vil skabe rammen for den indre fordybelsesproces, der skal til for at udvikle et solidt værdibaseret fundament, den enkelte leder kan tage afsæt i, i sit virke.

Vi anbefaler desuden, at deltagene får mulighed for at skabe et læringsnetværk med de øvrige deltagere, for på den måde at øge effektsikringen og sikre, at den nye viden bliver implementeret.

Form

Undervisningens form på de forskellige moduler er tilpasset emnet og deltagernes faglige og erfaringsbaserede udgangspunkt. Mange organisationer arbejder med kompetenceskemaer eller lignende, og det er vigtigt at inddrage disse i holddannelsen, så man sikrer, at deltagerne kan drage optimal nytte af hinanden.

Vi tager udgangspunkt i en række centrale emnekredse såsom

 • Ledelse som håndværk – værktøjskassen
 • Det autentiske lederskab – Hvor er jeg selv i min ledelse
 • Tværorganisatorisk samarbejde – nøglen til High Performance
 • Teametablering med samtaleværksted
 • Præsentationsteknik og mødeledelse
 • Effektiv læring via psykologisk indsigt
 • Lederen som konfliktløser
 • Motivationen bag det optimale lederskab
 • Mindfulness i lederskabet

Ud over selve undervisningen anbefaler vi, at deltagerne bruger ca. 2 dage pr. modul til at arbejde med stoffet og at indgå i emnevalgt netværk. Det er vores erfaring, at disse netværksdage, gerne en mellem hvert modul, skaber de optimale betingelser for at arbejde med stoffet. Det er vigtigt, at der kan bygges videre på et solidt fundament. Datoerne for disse netværksdage aftales fra modul til modul. Disse dage er deltagernes eget ansvar, og vi hjælper gerne med det praktiske.

Underviser

SEB Gruppen A/S er en konsulentvirksomhed med en unik viden om og indsigt i forandringsprocesser. Qua vores mere end 30 år som rådgivningscenter for alle typer af virksomheder har vi opstammet en helt unik erfaringsbaseret base af viden om Best Practise, når det handler om at forandre organisationer og et af de absolut vigtigste elementer er Det Autentiske lederskab.

Sebastian nybo er en anerkendt erhvervspsykologisk rådgiver med international erfaring og netværk. Han er grundlægger af og adm. direktør for SEB Gruppen A/S og er ophavsmand til de 12 teorier og modeller, der indgår i SEB-teorisættet. Via et internationalt net af samarbejdsrelationer med forskere og teoretikere inden for psykologi, filosofi og kommunikation har han bygget et stærkt og samtidig ukonventionelt fundament. De senere år har Sebastian Nybo specialiseret sig inden for emnerne Organisatorisk Bevidsthedsudvikling, Følelsesmæssig Intelligens, Holistisk Lederudvikling og Selvledelse. Sebastian Nybo har undervist mere end 350.000 mennesker i både ind- og udland og har mere end 30 års erfaring i undervisning, rådgivning og rekruttering af ledere og nøglemedarbejdere. Hans brede erfaringsbaserede viden er tilegnet via tilknytning til bl.a. erhvervslivet, sundhedssektoren, medicinalindustrien og forskningsmiljøer.

Program for akademiet

Det komplette og detaljerede program for alle moduler kan findes i den samlede .pdf og præsentation af ledelsesakademiet på denne side.

 

Send en forespørgsel

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Eller ring til os på:
33 11 44 22

Book Kursus

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.