DA / EN

Det Indre Lederskab

Icon

Det Indre Lederskab

Varenummer:  20081001

Bogen DET INDRE LEDERSKAB skaber, via en sammenhængende kæde af teorier og modeller, et godt overblik over empowerment-processerne og er derfor et godt værktøj for alle, der arbejder med at øge graden af selvforvaltning i erhvervslivet.

DET INDRE LEDERSKAB indeholder et bud på en ny samarbejdsform, der tilgodeser både de øgede krav til effektivitet samt den følelsesmæssige side af det at være et menneske i udvikling. Ideen er, at medarbejderne skal kunne samarbejde på tværs af faggrupperinger i organisationen for at løse de specifikke problemer, som man er fælles om.

De nye enheder arbejder selvforvaltende og alle inddrages, hvilket øger medansvarligheden. Dette giver større indblik i og forståelse for virksomheden og dermed øget bevidsthed om ens egen rolle i organisationen til gavn for alle parter.

Da erhvervslivet har en central rolle i forhold til den almene menneskelige trivsel, er formålet at skabe en platform for ny udvikling i organisationerne, der samtidig kan generere nye ressourcer hos de ansatte - og dermed firmaet. At skifte fra et udtjent hierarkisk ledelsessystem til en dynamisk aktualiseret ledelsesform, der bringer den nødvendige faglige kompetence i front i beslutningsprocesserne. Der kan købes op til 9 bøger pr. bestilling - ønskes flere end 9, så skriv til os for specialpris.

Læs mere om bogen

DKK 299,95
Henvendelsen omhandler  *
Navn  *
Telefon  *
Email  *
Besked