Rådgivning

Organisationsudvikling og implementering

Succesfuld forandring i organisationen

Organisationsudvikling, omstrukturering og implementering har ofte en række psykologiske virkninger på personalet.

Vi foretager analyser af medarbejdergruppens forventede adfærd, så store “overraskelser” ikke kommer uforberedt. Når der arbejdes med omstrukturering, nedskæringer eller nyudviklinger indenfor organisationen, må virksomheden holde sig for øje, at der altid skabes psykisk “støj”. Vores opgave er at minimere støjen og sikre så høj en arbejdsenergi som muligt.

Derfor indgår de ansvarlige ledere som primus motor for et vellykket resultat. Vi har udviklet et ledelsesværktøj. Metoden kalder vi “simuleret virkelighed”. Den bliver indlært i ledergruppen, så der kommer harmoni mellem det, tallene siger, og den psykiske støj. For eksempel, “Hvordan vil medarbejderne reagere på de ændringer, vi foretager?” Det er langt fra nok, at en besparelse ser rigtig ud på papiret. Omkostningerne i forhold til tabt image eller støj i personalegruppen skal indgå i beregningerne.

Ved hjælp af vores specielle arbejdsmetoder kan der opnås alternative besparelser, der minimerer de imagemæssige omkostninger.

Vi kan indgå som en uvildig part og en garant for, at der også tages højde for de psykiske omkostninger, når virksomheden vil forandre sig. Vi bliver brugt som “check point” for en velgennemtænkt organisationsændring. Vores viden om kultur, trivsel og støjgener kan blive en naturlig del af virksomhedens vækst.

Send en forespørgsel

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Eller ring til os på:
33 11 44 22

Bestil rådgivning

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.