Rådgivning

Talentmanagement

Frisæt organisationens talenter

Vores særlige kompetence inden for forandringsprocesser (Transformationspsykologi) gør, at vi er det naturlige valg når en organisation gennemløber en “Turn Around” proces. I den forbindelse har vi udviklet en lang række unikke metoder og værktøjer til at sikre den optimale lønsomhed i forandringsprocesserne. Ofte samarbejder vi med en række andre konsulentvirksomheder med hver deres særlige kompetence – men du vil som kunde opleve, at det er os, der koordinerer aktiviteterne i en game plan. Vi ved, at det netop er den autentiske og energi-neutrale sparring mange af vores kunder i særlig grad honorer os for.

Forestil dig et arbejdsmiljø, hvor man via samarbejdsformen, dagligt stimuleres til at udforske sit potentiale, og hvor man konstant vitaliserer sine ressourcer og talenter – så forstår du de enorme kræfter, der ligger og venter på alle, der kan bryde med fortidens træghed og bevidst arbejde med Talent Management – Battlefield of The Century.

En bevidst strategi, der baner vejen til uanede ressourcer!

Virksomheder står i dag overfor den store udfordring at øge effektiviteten med en stadig mindre arbejdsstyrke, og samtidig skabe et udviklende arbejdsmiljø der gør, at den enkelte medarbejder har lyst til at engagere sig i sit daglige arbejde. TalentManagement er en bevidst strategi, et ledelsesværktøj, der sikrer virksomhedens vækst ved at give medarbejderne de optimale betingelser for at udvikle deres talentmasse. 

Talentudvikling frigør den skabende magi på arbejdspladsen og støtter den enkelte i at udfolde hele sit potentiale og skaber på den måde et arbejdsmiljø, hvor effektiviteten stiger samtidig med, at glæden og det personlige overskud vokser. 

Med dette værktøj i hånden kan lederne langt mere effektivt sikre udvikling og loyalitet af medarbejderne – der med deres talenter er virksomhedens Humane Kapital. 

For nogle organisationer det meget centralt at kunne rekruttere og udvikle medarbejdernes potentiale i en systematiseret form. Derfor har vi valgt at arbejde med et helt nyt værktøj: IdentityBluePrint

TalentManagement er en bevidst strategi, der gør det muligt at aktivere det enorme potentiale, der ligger i den Humane Kapital. Det er herfra innovation og vitalitet skal komme. Med TalentManagement opnår virksomheden en effektiv, målbar og værktøjsorienteret måde at tiltrække, udvikle og fastholde virksomhedernes talentmasse – det vigtigste af alle konkurrenceparametre. 

Med TalentManagement kan organisationen sikre optimal:

  • Produktivitet og arbejdsglæde
  • Udvikling af den enkelte medarbejder
  • Udvikling af High Performance-teams
  • Udvikling af selvstyrende grupper
  • Udvikling af lederpotentiale
  • Rekrutteringsstrategi og tiltrækningskraft
  • Medarbejderloyalitet
  • Korpsånd og Visionsindfrielse

Forestil dig et arbejdsmiljø, hvor man via samarbejdsformen, dagligt stimuleres til at udforske sit potentiale og hvor man konstant vitaliserer sine ressourcer og talenter – så forstår du de enorme kræfter, der ligger og venter på alle, der kan bryde med fortidens træghed og bevidst arbejde med TalentManagement. Når en organisationskultur ligefrem opfordrer medarbejderne til at bringe deres talenter i anvendelse, vil hele ånden summe af virkelyst og foretagsomhed, fordi livsenergien styrkes. 

Hvis man som medarbejder oplever at blive fastholdt i at bruge sig selv forkert, får man som oftest ingen virkelig glæde ud af arbejdet. I arbejdet med talenterne ligger således en vigtig nøgle til at frigøre ressourcer, øge arbejdsglæden og skabe tillid og respekt mellem mennesker. Alt sammen gennem en forståelse af, hvad det er, vi virkelig er gode til. Det handler om at give medarbejderne virkelyst for derigennem at øge produktiviteten. Og når det kan gøres på en etisk og værdiforøgende måde, går alt op i en højere enhed. Det indre potentiale vokser frem til glæde for både den enkelte og organisationen.

Dette har inspireret os til at udvikle en talentmodel, der baseret på en online profil kan identificere vores kernetalenter. Vi har udviklet IdentityBluePrint, som er et profilværktøj, der nuanceret kan afdække et menneskes helt unikke kombination af talenter. 

I den efterfølgende dialog eller workshop får deltagerne mulighed for at sikre sig de optimale betingelser for at forvalte deres særlige kombination af talenter med udgangspunkt i deres unikke profil. Origos erfarne talentkonsulenter kan coache såvel den enkelte som teamet frem til en gensidig forståelse af de faglige og samarbejdsmæssige betingelser, der skaber de optimale forudsætninger for at bringe de iboende ressourcer i anvendelse.

Ethvert talent har en ”blind vinkel”, der ofte skaber negative konflikter – men ved hjælp af den indsigt IdentityBluePrint profilen giver, kan konflikterne forudses og derved undgås. Som samlet organisation øges alles bevidsthed om det unikke menneske og der opstår en bølge af fornyet energi, fordi alle kommer naturligt ind i deres High Performance mønstre. 

IdentityBluePrint åbner døren til den kreative magi, der opstår, når man fokuserer på den fælles opgave ud fra en ægte værdsættelse af hinandens unikke evner.

Når du som leder hjælper dine medarbejder til at fokusere på det, de er gode til, vil du opleve, at de kan gå fra ”gode” til ”excellente” på hver deres område og samtidig vil arbejdet føles sjovere og mere givende. 

Gallup har spurgt 1,7 mill. medarbejdere i 63 forskellige lande og undersøgelsen viser, at kun 20% af både ledere og medarbejdere oplever at anvende deres talent i forbindelse med deres daglige arbejde. Det vil sige, at 80% ikke udnytter hele deres talent – hvilket spild, når de fleste organisationer er optaget af at skabe effektivitet.

For at du kan udmærke dig og blive fremragende dygtig på dit felt og samtidig finde langvarig glæde ved det du gør, er den optimale vej, at du finder og dyrker dit helt eget, unikke sæt af talenter. Når først du forstår talentets natur, vil du opleve at finde masser af energi og kraft – der blot ligger og venter. Mange har fundet områder, de er glade for at beskæftige sig med, men for at kunne frigøre de indre ressourcer optimalt, skal man kende også de sideordnede talenter. Når talenterne bringes i anvendelse i den optimale kombination, opstår den synergieffekt, der kendetegner mennesker i balance.

Det er det vores erfaring, at menneskers største potentiale og vækstområde findes i og udvikles fra ens styrker og dermed talent. Vi arbejder i alt hvad vi gør “indefra og ud” for når selve essensen eller kernen styrkes, effektsikres forandringer. Det unikke ligger i at dyrke og optimere det man i forvejen er god til.

I århundreder har mennesket været optaget af at forstå fejl, styret af den overbevisning, at godt er det modsatte af dårligt. Læger har studeret sygdomme for at forstå og lære mere om sundhed. Psykologer har undersøgt tristhed for at forstå lykke. Terapeuter har set på årsagen til skilsmisse for at forstå glæden ved et lykkeligt ægteskab.

Vi har udviklet en ny metode, der kan hjælpe dig med at bryde denne svaghedsspiral og i stedet give dig mulighed for at fokusere på dine egne og dine medarbejderes styrker og talenter. Skab en ”Talent-revolution” i din organisation ved at ændre den måde du udvikler dine medarbejdere på. Find den enkeltes talent – hvad er hans eller hendes mest magtfulde kombination af styrker? Hvad er det de gør bedre end alle de andre og hvordan sammensættes teams, der naturligt tillader den enkeltes talent at udfolde sig til optimal gavn for organisationen?

Send en forespørgsel

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Eller ring til os på:
33 11 44 22

Bestil rådgivning

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.