Reptil-hjerne-mennesket slår til igen

Hver dag omkommer flygtninge og immigranter på vejen i håbet om et bedre liv. Og hvad gør politikerne. Sænker ydelserne og udformer skræmme annoncer. Hvad skal der egentligt til før menneskene begynder at overveje hvor uetisk deres adfærd er? Det er det vigtigste spørgsmål at stille. Hvornår indser denne skabning at jorden er ÉN enhed og at vi er ÉT folk. Og at hvis vi fordelte ressourcerne fair så ER der mere end nok til alle. Det anslås faktisk at jorden kan brødføde op til 13 milliarder.

Når de med vold og magt holder de nødlidende ude er det den allermest primitive del af mennesket adfærdsregister der får lov til at råde. Ligesom hos rovdyrene. De har også territorier og beskytter dem med næb og klør. Det samme glæder åbenbart også for de fleste mennesker. Det virker som om de fleste sidder fast i den primitive reptilhjerne og ikke kan komme videre. De kalder det for lande – men det er bare et andet navn for et territorium. De taler om suverænitet og historiske rettigheder – og de fleste kan end ikke høre hvor absurd det lyder. Jorden er 4 milliarder år gammel. Det må da kunne trumfe ethvert menneskeskabt krav. Og jorden er hel – så det giver ingen mening at forsøge at tegne grænser op. Jo før menneskene indser det – jo mindre lidelse. Men indtil den dag kommer hvor menneskene indser vores sammenhørighed vil den primitive frygt for ikke at overleve herske – og ligeså længe vil menneskene gruppere sig i lande og nationaliteter – og forsvare deres territorier med næb og klør.