Intuitiv ledelse – Er intuition hulabula eller en unik egenskab?

Hverdagens underfundige udfordringer

Lederens dagligdag har udviklet sig til noget af en agility bane, hvor både kompleksitet og voldsomhed i de enkelte udfordringer er taget til. Næsten som i ”The Pink Panther”, hvor Inspector Clouseau hver aften kommer hjem til sin tjener Kato’s mere eller mindre underfundige angreb, sådan møder den moderne leder ind på jobbet hver morgen. Det man forventede, at man skulle tage sig af, ændrer sig på et splitsekund og de sammenhænge, hvor man troede man kunne tage det lidt roligt, viser sig at indeholde voldsomme spændinger, der fordrer top opmærksomhed.

Dagen ender med, at føles som noget af en forhindringsbane, hvor omkostningen ved at overse bare den mindste detalje kan resultere i ren katastrofe. Og lige meget hvor meget man forbereder sig ved at forsøge at holde sig opdateret, ved man hele tiden, at der er mere viden, end den man selv har nået at generere – uanset hvor meget man hænger i sin mail… Det er som om vi ikke kan læse, analysere og evidensbasere os ud af den kompleksitet, der opstår omkring os. Som om der ikke er hjernevindinger nok til logisk at ”udregne” den optimale løsning – som om IQ ikke længere er nok.

Navnet er intuition

Den moderne leder skal kunne tænke i helheder; være i stand til at ”se” forbindelsen mellem årsag og virkning og være vidtskuende nok til at se næste 14-15 træk frem. Og det hele på én gang naturligvis. Det kan lyde som noget af en udfordring og det ville det ganske givet også have været, hvis det ikke lige var fordi, vi er bygget til det. I vores biologiske værktøjskasse ligger der – blandt mange andre uudnyttede egenskaber – en særlig ressource, der er ”bygget” til at håndtere netop denne type af opgaver.

Og navnet er Intuition. Og vel at mærke ikke den sidder i ”maven” eller den man bruger som søforklaring, når man har glemt noget og siger, ”min intuition sagde mig, at jeg ikke skulle…”. Jeg taler om den, der sidder i hjernen og som forbinder de forskellige lag i bevidstheden i ét samlet hele. Den intuition som Jung siger er en af de basale psykologiske funktioner i mennesket og som de naturvidenskabelige i dag er lige ved at have isoleret i hjernen. Den særlige tilstand som næsten alle vedkender sig, at de har oplevet, og som jeg har givet denne definition:

”Intuition er indsigt man ikke ved hjælp af logik kunne have opnået.”

Når man ”bare” véd

Den har været aktiv, når vi har haft oplevelsen af ”bare” at vide noget uden at kunne forklare,
hvorfra denne viden stammer eller om, hvordan den er kommet til os. Når man sidder til et møde og ”bare” ved, at det den anden siger ikke er sandt, selv om det lyder rigtigt og er underbygget af masser af dokumentation. Når man uden at kunne forklare det ”bare” har taget en 10 år gammel sagsmappe med i tasken, og der på mødet kommer kritiske spørgsmål til netop den sag. Når man ”bare” ved, at man skal køre hjem lige nu… og det viser sig at barnepigen er besvimet og éns barn ligger i kravlegården og græder. Der er ingen logisk forklaring, ingen signaler eller forbindelse – og alligevel er der vished.

At stole på noget der ikke kan forklares

Du kommer ikke langt uden intuition i en forhandlingssituation. Du kan sidde med alle de rigtige fakta, men hvis du ikke kan fornemme, hvornår du skal tale og hvornår du skal tie, så hjælper alle din fakta dig ikke meget. Alle har oplevet at fejlbedømme en sammenhæng og fyre en sjov kommentar af… der bare lander i rummet med et bump… Vi kan godt mærke, hvornår den kunne have været rar at have mere direkte adgang til – men hvordan får man det. Jeg bliver tit mødt med spørgsmål som:

Kan intuition trænes? Har kvinder mere af den? Og er det ikke lidt risikabelt at stole på noget, der ikke kan forklares?

Svaret er Ja til det første. Nej til det andet. Og til det sidste er der kun at sige, at jeg til enhver tid altid selv vil foretrække at hænge i et reb knyttet af intuition frem for et stykke ufuldkomment fysisk tovværk.

Den italienske psykolog, Roberto Assagioli sagde, at: ”Intuition er en erkendelsesform, der opfatter helheden i ét nu og derfor står i modsætning til det logiske ræsonnement, der leder til helheden ved at analysere dens enkelte dele”

Hvad vælger du…?

Jeg tilbyder en workshop, hvor deltagerne får adgang til den nyeste faglige viden om intuition samt intuitiv ledelse og mulighed for at lære at træne denne uudnyttede ressource.