Kursus

Talentworkshop

Ledergruppe udvikling - workshop

En ledergruppe der formår at give hinanden det rum og den tillid, der skal til for at udvikle sig selv og dermed gruppen, giver også virksomheden og medarbejderne de optimale betingelser for at trives. Når vi hver især finder vores iboende talent og dernæst får mulighed for at udleve det unikke potentiale, vil vi finde den vedkommende ro, der giver os en følelse af mening. Når du er klar over, hvad dit talent er, kan du også langt bedre sikre dig, at du via dine arbejdsopgaver og fritidsinteresser får stimuleret dine egenskaber, så du helt naturligt fortsætter din udvikling – både som person og som leder. At forstå sit talent er at få nøglen til peak performance.

Kendetegnet for ledere, der lever i overensstemmelse med deres talentprofil er:

  • en oplevelse af at gøre en forskel 
  • en dyb fællesskabsfølelse 
  • en oplevelse af meningsfuldhed

Denne workshop er bygget op omkring tre centrale mål

For det første at give den enkelte leder en dyb indsigt i sin egen TalentProfil™ og dermed lære at skabe de optimale betingelser for sit unikke Peak Performance mønster som leder. 

For det andet er det at give gruppen en ny bevidsthed om deres indbydes relation som gruppe og hvordan de kan optimere deres indbyrdes adfærd. 

For det tredje er det at give lederne forståelsen for, det at udføre TalentManagement i forhold til organisationens talentmasse.

I den danske kultur er der stadig en lang række “selv-hæmmende” mekanismer. Nogle ligger i det omgivende samfund – men de værste ligger i vores egen opfattelse af os selv. Ofte tror vi ikke, at vi hæmmer os selv, men når vi lærer at se de “blinde vinkler” og løfte os over de ubevidste handlemønstre, bliver det tydeligt. Janteloven sidder bedre fast end de fleste er klar over og det er din opgave som leder at hjælpe både dig selv, dine kollegaer og dine medarbejdere af med dette åg.

Hvad får i med i bagagen:

På denne træning vil du lære at forstå dit eget talents natur og derved få adgang til hele dit potentiale, samtidig med at ledergruppens dynamik naturligt vil vokse i styrke og handlekraft.

Deltagerprofil

Ledere og HR personale der ønsker at fordybe sig i og opnå kompetencer i forhold til talentforvaltning i organisationen.

Indhold

Forløbet begynder med, at du udfylder det skema, talentprofilen genereres fra. Alle dine personlige data behandles naturligvis fortroligt. Vi udarbejder din personlige TalentProfil™, som du får udleveret ved den efterfølgende talent coaching (én times varighed). Her får du mulighed for at sætte dig godt ind i dit eget talent før workshoppen. Det er sjældent, at deltagerne bliver totalt overrumplede over resultatet, da de fleste af os har en vis indsigt i, hvad der er vores talent – men de fleste oplever at få nogle væsentlige brikker til selvforståelsen på plads, så både talentforståelsen samt de handlinger, der skal til for at bringe sit talent i fase med sin dagligdag, kan blive helt specifikke for den enkelte. Derefter følger det 2-dages kursus, der her er beskrevet. Arbejdsbogen du får udleveret i forbindelse med kurset, vil indeholde dine personlige resultater, så vi anbefaler, at du passer på den. Hvis du ønsker det, kan vi også ”gemme” en kopi af din profil i vores database.

Form

Kurset veksler mellem øvelser, oplæg og refleksioner over egen praksis. Og du vil gå fra kurset med en række værktøjer og viden som er direkte anvendelige i din hverdag som leder. 

Underviser

Sebastian Nybo er en anerkendt forfatter, foredragsholder og erhvervspsykologisk rådgiver med international erfaring og netværk. Han har arbejdet med organisationsudvikling og High Performance Teams i mere end 30 år. Som deltager får du adgang til såvel hans dybe faglige viden samt konkrete erfaringer fra en lang række af de virksomheder som han har rådgivet og understøttet frem til en dynamisk teamkultur og øget trivsel. Han har udviklet en lang række effektive og unikke værktøjer der giver overblik i en hektisk hverdag – og dem får du som deltager på hans foredrag og kurser en direkte adgang til.

Sebastian er ophavsmand til de 12 teorier og modeller, der indgår i SEB-teorisættet, og har de senere år specialiseret sig inden for emnerne Bæredygtig Ledelse, Teamkultur og Evolutionspsykologi.

Han har undervist mere end 350.000 mennesker i både ind- og udland og har mange års erfaring med undervisning og rådgivning af ledere og nøglemedarbejdere, og anses i dag som en autoritet inden for sit felt.

Program for dag 1

8.30 Fælles Morgenmad

9.00 Velkomst – gennemgang af programmet og de tekniske detaljer omkring forløbet.

9.10 Grundlæggende teorier 
Introduktion til de grundlæggende teorier og modeller om sammenhængen mellem vores unikke talent og vores evne til at udleve det. De 3 grundelementer i vores natur: Vilje, Omsorg og Intelligens gennemarbejdes som fundament for den senere træning.

10.00 Kaffe og forfriskninger

10.15 Hvad er TalentManagement og hvordan gøres det i praksis? 
Virksomheder står i dag overfor den store udfordring at øge effektiviteten i en stadig mindre arbejdsstyrke og samtidig skabe et udviklende arbejdsmiljø, der gør at den enkelte medarbejder har lyst til at engagere sig i sit daglige arbejde. Deltagerne introduceres til TalentManagement konceptet. Hvordan kan det blive en bevidst strategi, at alle ledere er udstyret med et fælles ledelsesværktøj, der sikrer virksomhedens vækst ved at give medarbejderne de optimale betingelser for at udvikle deres talentmasse?

11.30 Peak Performance 
Der er en naturlig sammenhæng mellem Peak Performance og vores evne til at forvalte vores talent. Det centrale i denne del af træningen er, at deltagerne finder indsigt i de forudsætninger, de hver især skal sikre sig, for at kunne Peak Performe.

12.15 Frokost – med tid til at fordøje formiddagen gennem en gåtur i det fri

13.45 Spiral Dynamik – drivkraften i organisationen 
Deltagerne lærer at omsætte formiddagens viden til konkret forståelse for de 3 primære samspil i enhver dynamisk sammenhæng. Det er, som at ”knække” koden og pludselig ser en lang række relationer til andre ganske anderledes ud. Når man kan koden kan man også ændre på de ellers fastlåste mønstre. Du har et valg og som leder et etisk ansvar!

14.30 Kaffe og noget at styrke os på…

15.00 Genikvaliteter
Jante – så gå dog hjem! Deltagerne tages gennem en indsigtsskabende øvelse om det at bruge sit talent til det yderste – nemlig det geniale. Bare det at sige ordet er svært for mange – og så at skulle bruge det om sig selv …Gisp… I denne øvelse er hjertelig humor (modsat sarkasme) det befriende element.

16.00 De 7 bevidsthedskvaliteter 
Formiddagens grundforståelse for de 3 elementer udvider vi nu til 7. Denne udvidelse gør forklaringsmodellen langt mere favnende. Det er tanken, at deltagerne mellem de to træningsdage skal arbejde med stoffet (estimeret minimum 2 timer) for på den måde at have effektsikret første dags viden. 

17.30 Tid til at samle op på dagen og udrede evt. uklarheder.

18.00 Pusterum

19.00 Middag med kollegaerne

Program for dag 2

8.30 Fælles morgenmad

9.00 Velkommen igen 
Vi begynder dagen med åben dialog og udveksling om det, dag 1 har sat i gang. Deltagerne bliver udstyret med 4 centrale spørgsmål, der tjener som genåbning til den viden, vi har været igennem.

10.45 Forfriskninger

11.00 Os som ledergruppe 
Deltagerne præsenterer hver deres TalentProfil™ og gennem en åben proces identificerer gruppen selv de interne ”blinde vinkler”. Vi gennemgår konfliktmatrisen og udformer en handleplan, der sikrer den enkelte leder de optimale betingelser i gruppen. Det handler om at skabe dynamik i lederteamet så den enkeltes kernetalent supplerer gruppen, frem for at skabe ”overfølsomhed”. Derefter kortlægger vi sammenhænge til de skyggesider eller blinde vinkler vi har i forhold til medarbejderne. Hvad vil det sige at være allergisk overfor andre skygger? Hvis deltagerne kender de 11 negative konfliktmønstre fra SEBs konflikthåndteringsprogram, kan det inddrages i undervisningen. 

12.30 Frokost – med tid til en eftertænksom gåtur i det fri

14.00 Workshop 
På dette tidspunkt er det væsentligt at stoppe op og sikre, at alle deltagerne har fast grund under fødderne, inden kurset er ovre. De emner der uddybes, styres af deltagernes spørgsmål eller en række refleksionsspørgsmål.

16.00 Forfriskninger

17.30 Kurset afrundes og effektsikres.

Der aftales tider for de individuelle samtaler og den understøttende litteraturliste gennemgås.

18.00 Puste ud tid

19.00 Middag med kollegaerne – meget klogere og mere talentfulde end før.

Send en forespørgsel

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Eller ring til os på:
33 11 44 22

STIKORD OM KURSET

  • Dybere indsigt i eget talentpotentiale
  • Fælles forståelse for det der hæmmer og fremmer talentudvikling
  • Fælles organisatorisk udgangspunkt for talentforvaltning

Varighed: 6 timer / heldagskursus fx fra kl. 9-16

Book Kursus

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.