DA / EN

Talentmanagement

Icon

En bevidst strategi, der baner vejen til øget lønsomhed

Når vi ser på de fleste moderne virksomheder, er der tre hoved indsatsområder, nemlig at øge effektiviteten, at kunne imødegå de markedsmæssige krav samt at skabe attraktive arbejdspladser, der kan tilgodese medarbejdernes krav om udvikling og trivsel.

For at kunne sikre fremtidens vækst, er det vigtigt at forstå, at de markedsmæssige ændringer kun vil øge presset på produkternes konkurrenceevne - og at effektiviteten i langt de fleste virksomheder er så høj, at de sidste procenter vil koste uforholdsmæssigt meget at indvinde - så det eneste vi kan forbedre markant er udnyttelsen af det menneskelige potentiale....og når det samtidig kan ske på en måde, der vitaliserer den enkelte medarbejder - så har du opskriften på TalentManagement.

Dette foredrag afdækker de fem basale krav til vækst, og skaber sammenhæng mellem talent, toppræstation, øget produktivitet og arbejdsglæde. Via en Gallup undersøgelse ved vi, at mindre end 20% af både ledere og medarbejdere oplever at få mulighed for at anvende deres fulde potentiale i arbejdet. Ledelse handler ikke udelukkende om nye produkter, nye markeder eller kontrol over kvalitet og budgetter. Det handler især om at skabe de arbejdsbetingelser, der skal til, for at den enkelte medarbejder kan frigøre sit talent og på den måde skabe fornyet motivation og vitalitet.

I en organisation hvor færre medarbejdere skal indfri større forventninger til både effektivitet og nytænkning - og hvor det at gå på arbejde er repetition skal der en helt ny ledelsestænkning til - TalentManagement.

"Talentet er som et brændeglas, der samler og forener de vidt adspredte stråler."

Georg Brandes

Målgruppe for foredraget er

Ledere, der er blevet opmærksomme på, at de "gamle værktøjer" som effektivitetsmåling, kvalitetssikring, markedsanalyse, pipelines og budget forecasts ikke alene kan sikre virksomhedens lønsomhed.

Læs mere om tankegangen bag arbejdet med TalentManagement
- klik her.

Varighed - 50 minutter.

Kontakt os
Ring på 33 11 44 22 eller klik på Hør mere for at få mere information om dette foredrag.

Hør mere

Henvendelsen omhandler  *
Navn  *
Telefon  *
Email  *
Besked