DA / EN

High performance gennem team building

Icon

High performance gennem teambuilding

Rammeprogram for "High Performance gennem Team-Building. Vi har præference for Skjoldenæsholm (Sjælland) og Ferskvandscentret (Jylland), da naturen indgår som et vigtigt element i oplevelsen.

Meningen med dagene er:

  • at få skabt et godt arbejdsmiljø på relationsplanet (forøge EQ: emotionel intelligens i gruppen)

  • at opklare eventuelle misopfattelser

  • at opnå reelle forestillinger om hinanden

  • at skabe tillid indadtil i gruppen for at opnå tillid udadtil

  • at øge bevidstheden om succeskriterier - på individ-, gruppe- samt organisationsniveau

  • at opnå indsigt i fælles værdier

Den første dag er undervisningen hovedsageligt indlæringsorienteret

8.30: Ankomst/fælles morgenmad

9.00: Undervisningen påbegyndes

12.00: Frokost samt værelsesuddeling

13.30: Undervisningen genoptages: Udendørs team-building

16.30: Debriefing

19.00: Middag

20.30: Undervisningen genoptages

21.40: Førstedagens undervisning afrundes med en debriefing

Da dagens program er informationsmættet, og næste dag ligeledes fordrer et stort energimotiv, opfordrer jeg til en behersket indtagelse af alkohol samt en fornuftig søvndækning.

Den anden dag er undervisningen hovedsageligt procesorienteret, igangsat af oplæg

07.30: Morgen Tai-Chi

8.30: Morgenmad, værelserne forlades

9.20: Procesundervisning igangsættes

10.00: Udendøres team-building

12.00: Frokost

13.00: Udendørs team-building

15.00: Afrundende øvelser

16.00: Debriefing

Det gælder for begge dage, at vi holder en formiddags- samt en eftermiddagspause af cirka 10 til 15 minutters varighed. Mobiltelefoner må ikke være åbne under træningen, og det henstilles på det kraftigste, at mødetidspunkterne overholdes, da undervisningen svært kan påbegyndes, før alle er til stede.

Refleksion før træningen
Som optakt til træningen vil jeg bede dig reflektere over følgende 3 spørgsmål:

Hvordan skaber du en tillidsfuld relation til andre mennesker? Og dernæst, hvordan opretholdes tillid mellem mennesker? Og sluttelig, hvordan genopbygger du en tillidsfuld relation til en, der efter din oplevelse har misforvaltet din tillid?

Konsulenternes ansvar er at skabe en værdig, effektiv og for deltagernes vedkommende rammende dialog med henblik på at sikre et fremadrettet, perspektivrigt og klargørende samarbejde. Deltagernes ansvar er at være nærværende samt at være villige til at arbejde med egne grænser.

Medbring venligst udendørstøj og fornuftigt fodtøj.

Henvendelsen omhandler  *
Navn  *
Telefon  *
Email  *
Besked