DA / EN

Interkulturel ledelse - bedre kulturforståelse sikre optimale resultater

Icon

BEDRE KULTURFORSTÅELSE

Adgangsbilletten til det globale marked

Målgruppe:

 • Virksomheder med medarbejdere med forskellig etnisk baggrund som ønsker at kvalificere alle deres medarbejdere med henblik på kulturs betydning for kommunikation
 • Virksomheder der står for at ansætte nye medarbejdere med anden etnisk baggrund end deres nuværende personalegruppe, med henblik på at skabe et godt samarbejde fra begyndelsen og bevidstgøre medarbejderne om blandt andet deres egne nationale følelser
 • Virksomheder der har fusioneret med udenlandske afdelinger og derfor ud over at fusionere også skal forholde sig til kulturelle forskelle

Udbytte:

 • du får redskaber til større kulturforståelse
 • du lærer at skille personlige følelser fra professionelle beslutninger
 • du lærer at bringe en politisk debat tilbage til en faglig debat
 • du lærer at fokusere på individuelle erfaringer frem for generelle forestillinger om andre kulturer
 • du bliver trænet i at overveje hvilke kompetencer der kræves af den ansatte og overveje hvilke ”ukendte ” kompetencer din virksomhed har brug for
 • du lærer en systematik til at identificere kerneområder for konflikter
 • du får redskaber til at udvikle en sproglig etik på arbejdsmarkedet
 • du får gennem øvelser indblik i hvilke identiteter du får i spil i kommunikation

Kursusindhold

 • Det globale marked
 • Kulturmøder i udlandet
 • Social kontakt
 • Den interkulturelle samtale
 • Værdier og praksis
 • Sociale omgangsformer
 • Mangfoldighedsledelse

Kursusform:

En hel dag – eller to halve dage

Max. 20 deltagere

Der veksles mellem teoretisk input og praktiske øvelser.

Program for hel dag:

9.00 – 9.30: Præsentation af deltagere og underviser

9.30 – 10.15 Det globale arbejdsmarked

 • Globalisering
 • ”Er kagen halalslagtet”? Om omgangstone og identitet
 • Hvorfor og hvornår går nationale værdier bag om ryggen på os?
 • Kulturforskelle mellem nære kulturer
 • Interkulturel kommunikationsmodel

10.15 – 10.30 Pause

10.30 – 11.15 Redskaber til større kulturforståelse
Deltagere beskriver deres forestillinger om sig selv og andre i forhold til deres erfaringer med emnet og i forhold til de emner, de oftest kommer i diskussion omkring.

11.15 – 12.30 Den interkulturelle jobsamtale
Redskaberne anvendt i praksis – havde en anden ansøger større potentiale?

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 15.00 Case: Implementering af nye samarbejdsformer
Beskrivelse af problem, arbejdsgruppen skal løse

 • Organisationen beskrives
 • Casens figurer udstyres med forskellige kvalifikationer, køn, alder, etnisk baggrund, interesser, arbejdsmoral, social baggrund m.m.
 • Opgaven er at pege på hvor medarbejderes etniske forskellighed er vigtig, hvordan forskelle kan udnyttes og hvornår forskelle er problematiske og skal diskuteres.

15.00 – 15.30: Kaffe/the

15.30 – 16.45: Hvis DIN virksomhed kun var en case?

 • Kommunikation og kulturel identitet
 • Hvordan kommer man i gang med at diskutere kulturforskelle uden at det bliver påtaget eller pinligt?
 • Hvordan ændrer man en negativ tone mellem forskellige etniske grupper
 • Mangfoldig ledelse
 • Opgave: individuel plan for ændringer i din virksomhed

16.45 – 17.00: Resume & evaluering af dagen

Henvendelsen omhandler  *
Navn  *
Telefon  *
Email  *
Besked