Konflikthåndtering

Få redskaber til konflikthåndtering og konfliktfri ledelse

Vil du blive i bedre stand til at håndtere og løse konflikter i virksomheden eller organisationen? Hvis der opstår konflikter, er det vigtigt, at der tages hånd om problemet. 

Konflikter kan have en negativ indflydelse på den enkeltes motivation og engagement, men også for organisationen som helhed. Ved at arbejde med konflikthåndtering undgår I, at konflikter intensiveres, og I bliver bedre i stand til at forstå og forebygge konflikter. Som det også fremgår af selve ordet, så handler konflikthåndtering om at tage hånd om konflikter med henblik på at løse disse.

Konflikthåndtering i virksomheder

På denne side finder du en oversigt over alle tilbud inden for konflikthåndtering. Sebastian Nybo er en anerkendt foredragsholder, som har mere end 30 års erfaring i at formidle viden. Han tilbyder både foredrag om konflikthåndtering, og du har mulighed for at komme på kursus i konflikthåndtering. Det enkelte tilbud tilpasses naturligvis jeres organisation, situation og kultur, så I altid kan være sikker på at få et optimalt og relevant udbytte. Tilbuddene kan desuden både målrettes virksomhedens ledere eller medarbejdere.

Foredrag

Effektiv konflikthåndtering

Sådan håndterer du besværlige personer

Optimal kommunikation

Det er ikke det du siger – det er måden, du siger det på!

Kurser

Konfliktfri ledelse

Sådan opnår du effektiv konflikthåndtering i ledelse

Sådan håndterer du besværlige personer

Konkret og praktisk guide til at tackle konflikter

Rådgivning