Kursus

Konfliktfri ledelse

Sådan opnår du effektiv konflikthåndtering i ledelse

Med dette kursus i konflikthåndtering lærer du at tackle de vanskelige situationer, der kan koste virksomheden mange penge, hvis ikke de håndteres rigtigt. Vi tilbyder et to dages kursus om lederens rolle og ansvar, når det handler om konflikter og vanskelige situationer. Store ressourcer går nemlig tabt i de ufrugtbare konflikters gab, og det kan dette kursus helt konkret ændre på. Kurset kan også afholdes som et enkelt heldagskursus hvis deltagerne allerede har gennemgået en del af træningen.

Hvad får i med i bagagen:

 • At forstå, genkende og gå imod de mest typiske negative adfærdsmønstre, som medarbejderne bruger mod dig og dine beslutninger
 • At håndtere de konfliktsituationer, der naturligt vil opstå mellem dig og dine medarbejdere bedst muligt – konsekvens gennem selvtillid
 • At forstå og derigennem ændre din rolle som professionel ’påvirker’
 • At udbygge din forståelse for den basale etik i ledelse
 • At begrænse ressourcetab ved hjælp af erhvervspsykologiske værktøjer, der effektivt mindsker den psykiske støj
 • At øge din emotionelle intelligens og derved blive en bedre leder
 • At planlægge strategisk gennem forståelse af de psykiske omkostninger i tabt arbejdsenergi ved en given ordre

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til alle ledere der ønsker at arbejde med at forebygge konflikter samt at tackle de der opstår, så effektivt som muligt.

Indhold

En god leder skal kunne transformere arbejdsenergi til sine medarbejdere. At være en sådan transformator stiller store krav til lederens forståelse for medarbejderne og lederens egen evne til at skabe de rigtige forudsætninger. Indimellem vil psykisk støj opstå, når lederens beslutninger ikke falder ud til medarbejdernes tilfredshed. Men meget af den støj kan undgås, hvis vi formidler budskaberne rigtigt.

Form

Kurset veksler mellem øvelser, oplæg og refleksioner over egen praksis. Og du vil gå fra kurset med en række værktøjer og viden som er direkte anvendelige i din hverdag som leder. 

Underviser

Sebastian Nybo er en anerkendt forfatter, foredragsholder og erhvervspsykologisk rådgiver med international erfaring og netværk. Han har arbejdet med organisationsudvikling og High Performance Teams i mere end 30 år. Som deltager får du adgang til såvel hans dybe faglige viden samt konkrete erfaringer fra en lang række af de virksomheder som han har rådgivet og understøttet frem til en dynamisk teamkultur og øget trivsel. Han har udviklet en lang række effektive og unikke værktøjer der giver overblik i en hektisk hverdag – og dem får du som deltager på hans foredrag og kurser en direkte adgang til.

Sebastian er ophavsmand til de 12 teorier og modeller, der indgår i SEB-teorisættet, og har de senere år specialiseret sig inden for emnerne Bæredygtig Ledelse, Teamkultur og Evolutionspsykologi.

Han har undervist mere end 350.000 mennesker i både ind- og udland og har mange års erfaring med undervisning og rådgivning af ledere og nøglemedarbejdere, og anses i dag som en autoritet inden for sit felt.

PROGRAM FOR DAG 1

9.00 Velkomst

Lederens særlige rolle i dag og i fremtiden

Hvad er egentlig lederens rolle ? Vi gennemgår kort de mest typiske lederstilarter, og de adfærdsmønstre, der ligger til grund for dem. Viser samtidig på den konsekvens, de har i forhold til medarbejderens arbejdsenergi. Det samfund, vi lever i, ændrer sig i stor hast, og det samme gør de betingelser, vi lever under. Det er forhold, der smitter af på vores adfærd, og det er derfor vigtigt at vide, hvordan det vil udvikle sig i den nærmeste fremtid. Vi sætter fokus på de krav, dette vil stille til lederen.

Lederen som professionel påvirker

Vi ved i dag, at hjernen modtager et stort antal informationer og usagte signaler, og det er nogle af disse signaler, vi lærer dig at blive bevidst om. For en bevidst handling er mere styrbar end en ubevidst. Det handler om at være konsekvent, således at kroppens og den psykiske stemning stemmer overens med budskabet.

Hvad er forskellen mellem menneskets personlighed og dets adfærd?

Du hører om de seneste teorier indenfor adfærdsforskning. I det “psykiske grænseland” kan vi hente megen ny viden, der direkte kan anvendes i lederens dagligdag. SEBs eget teorisæt bliver gennemgået, og du lærer at anskue ledelse fra en ny vinkel.

Det menneskelige behov for anerkendelse har mange “ansigter”

Kontakthierarkiet gennemarbejdes., og du lærer at gennemskue, hvorfor negativ kontakt opfattes som “bedre” end ingen kontakt. Hvilke adfærdsmønstre ligger bag, og hvordan går du imod? Hvordan beskytter du dig imod angreb, der går mere på din person end på din ledelse?

12.00 Frokost

13.00 Adfærdskredse og -mønstre

SEB har udviklet en teori, der viser de forskellige adfærdsmønstre, som vi bruger i for-hold til, hvor godt vi kender de mennesker, vi har omkring os. Et vigtigt værktøj for alle, der gennem jobbet kommer meget tæt på andre. Du får SEB’s metode ved både klassificering og observation af adfærd. Vi arbejder med adfærdstræk spændt op mod psykiske yderpoler.

Trådene samles

Vi gennemgår, hvordan du bruger den arbejdsbog, du får udleveret, og vi etablerer et netværk deltagerne imellem, der gør det muligt at holde fast i den store mængde af viden, du får på seminaret.

16.00 Dag 1 afsluttes 

Vi tager en åben diskussion om holdets forventninger til den efterfølgende dag. Dine specifikke ønsker eller spørgsmål kan således komme til at indgå i stoffet på dag 2.

PROGRAM FOR DAG 2

8.30 Du melder din ankomst, og vi serverer kaffe, brød og frugt.

9.00 Tjekpoint 

“Hjemmeøvelserne” gennemgås, og tvivl fjernes gennem åben diskussion i gruppen.

Egenskabslære

For at forstå medarbejderne og deres reaktioner må du først forstå dine egne egenskaber. Hvorfor reagerer jeg, som jeg gør? Hvor går grænsen mellem den adfærd, jeg selv vælger, og den, der bare vælger sig selv (bevidst eller ubevidst adfærd)?

Konflikthåndtering

Når konflikten ikke kan undgås, hvad gør du så? Du lærer, med den viden, du har tilegnet dig, at håndtere konflikter, så den skade, de forretter på energiniveauet, bliver begrænset mest muligt. Vi arbejder med cases og episoder fra deltagernes egen virkelighed.

12.00 Frokost

13.00 Forestillingsevnen

En af de helt store evner, vi mennesker er født med, er vores evne til at forestille os de begivenheder, der er under opsejling. Men de fleste indlærer at forestille sig det “værst  tænkeligt” mulige. Kan verden komme til at se anderledes ud, hvis vi lærer at bruge vores forestillingsevne bedre? Bliv en mere harmonisk leder ved at bruge dine egenskaber bedst muligt.

Lederetik

Er der en basal etik i lederens arbejde? Alle ledere har prøvet at stå i et dilemma og mærket, hvor svært det var at træffe den rigtige beslutning. Lær at skille din personlige etik fra virksomhedens og opnå et styrket ledelsesfundament. 

Simuleret virkelighed

Du lærer at arbejde med denne metode og forstå dens vigtighed i fremtidens ledelse.

At kunne beregne omkostninger i nedsat arbejdsenergi i forhold til en given ordre bliver et af kravene til lederne.

Workshop 

Vi tager udgangspunkt i cases fra deltagerne og diskuterer holdninger og meninger.

16.00 Træningen afrundes 

Trådene samles, så der opstår samhørighed mellem teori og praksis. For de, der ønsker det, skaber vi et mere langsigtet netværk. Det fremgår tydeligt af vores undersøgelser, at brugsanvendelsen stiger markant ved hjælp af dette net.

For begge dage gælder det, at vi udover frokosten holder to pauser à hver 15 minutter, én om formiddagen, og én om eftermiddagen. Vi lader det være op til deltagerne og stoffet, hvornår disse afholdes.

Danmarks Nationalbank siger…

“SEB lærte os, hvordan vi kan tackle konflikter. Jeg forventede værktøjer til løsning af konflikter – det fik jeg. Det var dog lettere at bruge de værktøjer, der kan forberede mig på kommende situationer. SEB lærte mig at tackle de typiske negative adfærdsmønstre, som jeg møder – herunder også mine egne. Min efterfølgende dialog med SEB Erhvervspsykologisk Rådgivningscenter er den bedste opfølgning, jeg har haft på et seminar.”
Tage Heering, Danmarks Nationalbank

Send en forespørgsel

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Eller ring til os på:
33 11 44 22

STIKORD OM KURSET

 • Konfliktforståelse set i ledelsesperspektiv
 • Lederens særlige ansvar som konfliktløser
 • Kommunikation, kropssprog og mimik

Varighed: 6 timer / heldagskursus fx fra kl. 9-16

Book Kursus

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.