Selvledelse

Ledelse er faktisk også en holdsport

Den moderne leder ved godt at det er vigtigt konstant at udvikle sine kompetencer og sine unikke talenter. At være opdateret med den nyeste viden fra alt det rent faglige over innovation og forandringslede til mindfulness og positiv psykologi er helt centralt for at kunne træffe de optimale beslutninger. Og der er masser af tilbud […]

Ledelse er faktisk også en holdsport Read More »

Få overblik over forandringerne

Der er stor forskel i det spændingsfelt, en transformation fordrer eller skaber. Nogle transfor- mationer glider ind i dagligdagen i stort set ubemærkethed, mens andre opleves som om, hele ens livsfundament er i opbrud. Nogle har vi selv taget initiativ til, mens andre skyldes ændringer i omgivelserne. Fra den nyeste forskning i positiv psykologi ved

Få overblik over forandringerne Read More »

Arbejdsbelastning, selvledelse og velbefindende

Sammenhængen mellem arbejdsbelastning, selvbestemmelse og job-stress er et velbelyst område i den arbejdspsykologiske forskning. Et væsentligt bidrag til denne forskning er den amerikanske arbejdslivsforsker Robert Karaseks såkaldte ”krav-kontrol model”, der viser, hvordan kombinationen af store arbejdsbelastninger og ringe muligheder for (selv-)kontrol i arbejdet i særlig grad befordrer stress, mistrivsel og sundhedsbrist. Det mest stressfyldte og

Arbejdsbelastning, selvledelse og velbefindende Read More »

Lederens ubevidste bagage

“Enhver leder har visse antagelser om mennesker. Hvad enten han er sig dem bevidst eller ej, fungerer de som en teori, efter hvilken han afgør, hvordan han skal behandle sine overordnede kolleger og underordnede” Citat fra Edgar Scheins bog: “Organisationskultur og Ledelse” Som en naturlig følge af dette citat burde følgende formulering finde sted: “Jamen, hvad

Lederens ubevidste bagage Read More »

Håndtering af stress: ”Stress gør dig dum, så skynd dig langsomt”

Jeg formoder, at du kender det. Du ved, at der er noget du ikke kan huske – og at det er vigtigt. Du bliver ved med at forsøge at presse din “dumme” hjerne for at komme i tanke om, hvad det er, du ikke kan huske. Så begynder “angsten” at snige sig ind. Du har

Håndtering af stress: ”Stress gør dig dum, så skynd dig langsomt” Read More »

Tilgivelse – sådan sikres høj livskvalitet

Franske psykologer har forsøgt at undersøge sammenhængen mellem det at tilgive andres negative indvirkning på éns liv og den psykologiske proces, der ligger til grund for, om man tilgiver eller om man bliver hævngerrig. En af de faktorer, der havde størst indvirkning på et menneskes valg om at tilgive eller ej – var om personen

Tilgivelse – sådan sikres høj livskvalitet Read More »

Mindfulness – et effektivt redskab i en hektisk hverdag

Fordi livet ikke kan tages om. Deltag på et intensivt kursus i Mindfulness og få nøglen til overblik, nærvær og toppræstationer. Mange mennesker føler sig som jaget vildt… om det er på jobbet, i privaten eller i det offentlige rum…. der er hele tiden noget, man skal forholde sig til – noget, der skal forstås

Mindfulness – et effektivt redskab i en hektisk hverdag Read More »

Sådan håndterer du besværlige personer

Er du træt af at ende i de samme drænende konflikter – både i og uden for arbejdslivet? Vil du have en praktisk guide til at tackle dem? Sådan håndterer du besværlige personer I Center for Meningsfuld SamSkabelse har vi arbejdet med konflikthåndtering i over 30 år, så du kan godt glæde dig til et

Sådan håndterer du besværlige personer Read More »