Personlig power

Ledelse er faktisk også en holdsport

Den moderne leder ved godt at det er vigtigt konstant at udvikle sine kompetencer og sine unikke talenter. At være opdateret med den nyeste viden fra alt det rent faglige over innovation og forandringslede til mindfulness og positiv psykologi er helt centralt for at kunne træffe de optimale beslutninger. Og der er masser af tilbud […]

Ledelse er faktisk også en holdsport Read More »

Mindfulness – et effektivt redskab i en hektisk hverdag

Fordi livet ikke kan tages om. Deltag på et intensivt kursus i Mindfulness og få nøglen til overblik, nærvær og toppræstationer. Mange mennesker føler sig som jaget vildt… om det er på jobbet, i privaten eller i det offentlige rum…. der er hele tiden noget, man skal forholde sig til – noget, der skal forstås

Mindfulness – et effektivt redskab i en hektisk hverdag Read More »

Hvor meget genialitet, vitalitet og foretagsomhed går tabt hver dag?

I mit virke i erhvervslivet oplever jeg ofte, at den naturlige lyst til læring og udvikling – der er iboende alle mennesker – har trange kår. Mange medarbejdere har “taget form” af den ensidige ledelsesvind, der har hersket i de fleste virksomheder – hvor agendaen har været at maksimere udbyttet og minimere omkostninger – og

Hvor meget genialitet, vitalitet og foretagsomhed går tabt hver dag? Read More »

Sådan håndterer du besværlige personer

Er du træt af at ende i de samme drænende konflikter – både i og uden for arbejdslivet? Vil du have en praktisk guide til at tackle dem? Sådan håndterer du besværlige personer I Center for Meningsfuld SamSkabelse har vi arbejdet med konflikthåndtering i over 30 år, så du kan godt glæde dig til et

Sådan håndterer du besværlige personer Read More »