Trivsel på arbejdspladsen

Få energien tilbage og sæt fokus på arbejdstrivsel

Hvordan trives du og dine medarbejdere med at gå på arbejde? På denne side finder du en oversigt over alle foredrag, kurser og rådgivningstilbud, som omhandler trivsel på arbejdspladsen. Sebastian Nybo har mere end 30 års erfaring med at undervise medarbejdere og ledere. 

Han giver jer redskaber og inspiration til, hvordan man øger arbejdsglæden og trivslen i virksomheder. Få nye perspektiver, fornyet indsigt og vitalitet, som vil kunne bidrage til større glæde, trivsel og motivation blandt dig og dine ansatte.

Trivsel på arbejdspladsen

Hvad er arbejdstrivsel?

Trivsel på arbejdet er et udtryk for, om man er glad for og føler sig godt tilpas med det, man laver. Trivsel er meget individuelt, og kan være forskelligt fra person til person. Når man betragter arbejdstrivsel – altså i en arbejdsmæssig kontekst, handler det om, at den enkelte oplever velvære og balance mellem det, der forventes og ens egne kompetencer, behov og ressourcer. Det kan det både have noget at gøre med ens sociale liv på arbejdspladsen samt ens relationer til kollegaer og ledelse, eller det kan være i forbindelse med selve arbejdet, og i hvilken grad man anerkendes, har medbestemmelse og er i stand til at løse ens arbejdsopgaver.

Arbejdstrivsel

Derfor skal trivsel på arbejdspladsen prioriteres

Det betaler sig at arbejde målrettet med arbejdstrivsel. Trivslen i virksomheder har både betydning for den enkelte medarbejder, men det er også en afgørende faktor for virksomheden som helhed i forbindelse med at fastholde medarbejdere og mindske sygefraværet.

Der er mange ting, som virksomheder kan gøre for at styrke medarbejdernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Samtidig lægger en del af ansvaret dog også hos den enkelte medarbejder. Trivsel er en forudsætning for, at medarbejderne kan præstere bedst muligt, hvilket kan have betydning for virksomhedens resultater. Her på siden finder du en oversigt over alle kurser og foredrag om trivsel. Du har også mulighed for at få rådgivning til, hvordan du forbedrer trivslen i virksomheden for dig og dine ansatte.

Se videoen, hvor Sebastian Nybo forklarer om trivsel på arbejdspladsen.

Foredrag

Arbejdsglæde

Energi til det hele og mere til

Effektiv konflikthåndtering

Sådan håndterer du besværlige personer

High Performance kultur

Kunsten at skabe excellente resultater igen og igen og igen

High Performance Team

Dynamisk Teamledelse - nøglen til både lønsomhed og trivsel

Meditation og Mindfulness

Et effektivt redskab i en hektisk hverdag

Kurser

High performance gennem teambuilding

Optimer teamsamarbejdet og skab både trivsel og topresultater

Sådan håndterer du besværlige personer

Konkret og praktisk guide til at tackle konflikter

Trivsel – er noget vi er sammen om

Fokus på arbejdsglæde i en udfordrende tid

Rådgivning

Klimaanalyse – psykisk arbejdsmiljø

Få et klart billede af de faktiske forhold

Organisationsudvikling og implementering

Succesfuld forandring i organisationen

Har I en dårlig trivselskultur på arbejdspladsen?

Hvis I oplever dårlig medarbejdertrivsel i jeres virksomhed, kan det have alvorlige konsekvenser både for jeres medarbejdere og for virksomhedens resultater. Medarbejdere, der mistrives på arbejdspladsen, kan opleve stress, angst, depression og udbrændthed, som kan føre til sygemeldinger og langvarigt fravær.

Dårlig trivsel kan også påvirke medarbejdernes produktivitet og engagement, hvilket kan påvirke jeres kunders oplevelse af jeres virksomhed og jeres omdømme på markedet. Dette kan føre til tab af kunder og tab af indtægter.

Det er derfor vigtigt at tage medarbejdertrivsel alvorligt og arbejde målrettet på at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø. Et kursus eller foredrag om trivsel på arbejdspladsen kan være en effektiv måde at få nye perspektiver og redskaber til at forbedre medarbejdernes trivsel og skabe et sundt arbejdsmiljø. Personlig rådgivning er også et vigtigt redskab for de virksomheder, som har konkrete trivselsudfordringer, hvor der er behov for hjælp til at identificere de faktorer, der påvirker medarbejdernes trivsel, og finde konkrete løsninger, som kan forbedre arbejdsmiljøet og trivslen.

Dårlig trivsel på arbejdspladsen kan have alvorlige konsekvenser for både medarbejdere og virksomheder. Her er nogle eksempler på, hvad dårlig trivsel kan føre til:

  1. Stress og sygefravær: Dårlig trivsel kan føre til øget stress blandt medarbejderne, hvilket igen kan føre til sygefravær og nedsat produktivitet. Stress kan også føre til en række fysiske og mentale helbredsproblemer.

  2. Lav motivation og engagement: Hvis medarbejderne ikke trives på arbejdspladsen, kan det føre til lav motivation og engagement. Medarbejdere, der ikke er engagerede, vil typisk ikke præstere deres bedste arbejde, og kan dermed have en negativ indvirkning på virksomhedens resultater.

  3. Lav jobtilfredshed: Dårlig trivsel kan føre til en lavere jobtilfredshed blandt medarbejderne. Dette kan føre til højere personaleomsætning, hvilket igen kan være dyrt og tidskrævende for virksomheden.

  4. Konflikter og negativt arbejdsmiljø: Hvis medarbejdere ikke trives på arbejdspladsen, kan det føre til konflikter og et negativt arbejdsmiljø. Dette kan føre til dårlig kommunikation, lavt samarbejde og øget stress og frustration blandt medarbejderne.

Dårlig trivsel på arbejdspladsen kan dermed have en negativ indvirkning på både medarbejdernes velvære og virksomhedens resultater. Det er derfor vigtigt at prioritere trivsel på arbejdspladsen og arbejde aktivt med at forbedre den.

Dårlig trivsel på arbejdspladsen løser ikke sig selv

Det er vigtigt at huske på, at en dårlig trivselskultur ikke løser sig selv. Det er ikke nok at antage, at medarbejdere automatisk vil føle sig godt tilpas og trives, selvom de har et godt job og en god løn. Trivsel er et aktivt arbejde, som kræver konstant opmærksomhed og vedligeholdelse.

For at forbedre trivslen på arbejdspladsen skal virksomhederne tage aktivt del i at skabe en kultur, der prioriterer trivsel og psykisk sundhed. Det kan omfatte regelmæssige samtaler med medarbejderne om deres trivsel og trivselsmål, feedback, anerkendelse og belønning for præstationer og udvikling, og arbejde med at skabe et sundt arbejdsmiljø med fokus på ergonomi, arbejdsbelastning og balance mellem arbejde og fritid.

Et foredrag eller kursus om trivsel på arbejdspladsen kan give virksomhederne en viden og redskaber til at arbejde med trivsel aktivt og målrettet. Det kan også give inspiration til at finde nye måder at arbejde med trivsel på, og til at identificere områder, hvor der kan gøres mere for at forbedre medarbejdernes trivsel.

Det er vigtigt at huske på, at trivsel er en investering i medarbejdernes sundhed og virksomhedens succes på lang sigt. En virksomhed med høj trivsel blandt medarbejderne vil typisk have lavere sygefravær, højere produktivitet og bedre medarbejderfastholdelse. Derfor er det værd at investere i at arbejde med trivsel aktivt og målrettet.

Sådan hjælper et kursus eller foredrag på jeres trivsel på arbejdspladsen

Et foredrag eller kursus om trivsel på arbejdspladsen kan være en effektiv måde at forbedre virksomhedens trivsel på. Her kan Sebastian Nybo hjælpe med give jer værdifuld viden om trivsel og redskaber til at arbejde med trivsel på jeres arbejdsplads.

Et foredrag om trivsel kan give virksomheden og dens medarbejdere en række konkrete redskaber og metoder til at fremme trivsel og arbejdsglæde. Dette kan omfatte teknikker til at forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse, samt strategier til at skabe en mere positiv og inkluderende arbejdskultur.

Et foredrag eller kursus med Sebastian Nybo kan også være startskuddet eller inspirationen til at implementere en række trivselsfremmende initiativer i virksomheden, der kan øge medarbejdernes motivation og engagement. Trivsel er subjektivt, og er der ikke blot én ting der kan gøres, for at forbedre trivslen. I stedet skal der en palette af initiativer til for at forbedre trivselskulturen i virksomheden.

Endelig kan et foredrag om trivsel være en chance for virksomheden til at reflektere over sin egen kultur og praksis og tage de nødvendige skridt til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Personlig rådgivning og hjælp til trivselsudfordringer

Rådgivning om trivsel på arbejdspladsen kan være en særligt relevant løsning for virksomheder, der ønsker mere personlig hjælp til at arbejde med trivselsudfordringer. Mens foredrag og kurser kan give viden og inspiration til at arbejde med trivslen, kan rådgivning hjælpe med at finde specifikke løsninger, der er tilpasset den enkelte virksomheds behov.

Sebastian Nybo kan hjælpe med at identificere konkrete problemområder på arbejdspladsen, som kan have negativ indvirkning på medarbejdernes trivsel. Ved at danne sig et detaljeret indblik i ledelsen og medarbejdernes oplevelser og kultur kan der udvikles en handlingsplan, der kan føre til en mere positiv og produktiv arbejdsplads.

Rådgivning om trivsel kan også hjælpe med at skabe en kultur for åben kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen. Dette kan hjælpe med at identificere problemer tidligt og løse dem, før de udvikler sig til større udfordringer.