Trivsel på arbejdspladsen

Få energien tilbage og sæt fokus på arbejdstrivsel

Hvordan trives du og dine medarbejdere med at gå på arbejde? På denne side finder du en oversigt over alle foredrag, kurser og rådgivningstilbud, som omhandler trivsel på arbejdspladsen. Sebastian Nybo har mere end 30 års erfaring med at undervise medarbejdere og ledere. 

Han giver jer redskaber og inspiration til, hvordan man øger arbejdsglæden og trivslen i virksomheder. Få nye perspektiver, fornyet indsigt og vitalitet, som vil kunne bidrage til større glæde, trivsel og motivation blandt dig og dine ansatte.

Trivsel på arbejdspladsen

Hvad er arbejdstrivsel?

Trivsel på arbejdet er et udtryk for, om man er glad for og føler sig godt tilpas med det, man laver. Trivsel er meget individuelt, og kan være forskelligt fra person til person. Når man betragter arbejdstrivsel – altså i en arbejdsmæssig kontekst, handler det om, at den enkelte oplever velvære og balance mellem det, der forventes og ens egne kompetencer, behov og ressourcer. Det kan det både have noget at gøre med ens sociale liv på arbejdspladsen samt ens relationer til kollegaer og ledelse, eller det kan være i forbindelse med selve arbejdet, og i hvilken grad man anerkendes, har medbestemmelse og er i stand til at løse ens arbejdsopgaver.

Arbejdstrivsel

Derfor skal trivsel på arbejdspladsen prioriteres

Det betaler sig at arbejde målrettet med arbejdstrivsel. Trivslen i virksomheder har både betydning for den enkelte medarbejder, men det er også en afgørende faktor for virksomheden som helhed i forbindelse med at fastholde medarbejdere og mindske sygefraværet.

Der er mange ting, som virksomheder kan gøre for at styrke medarbejdernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Samtidig lægger en del af ansvaret dog også hos den enkelte medarbejder. Trivsel er en forudsætning for, at medarbejderne kan præstere bedst muligt, hvilket kan have betydning for virksomhedens resultater. Her på siden finder du en oversigt over alle kurser og foredrag om trivsel. Du har også mulighed for at få rådgivning til, hvordan du forbedrer trivslen i virksomheden for dig og dine ansatte.

Se videoen, hvor Sebastian Nybo forklarer om trivsel på arbejdspladsen.

Foredrag

Arbejdsglæde

Energi til det hele og mere til

Effektiv konflikthåndtering

Sådan håndterer du besværlige personer

High Performance kultur

Kunsten at skabe excellente resultater igen og igen og igen

High Performance Team

Dynamisk Teamledelse - nøglen til både lønsomhed og trivsel

Meditation og Mindfulness

Et effektivt redskab i en hektisk hverdag

Kurser

High performance gennem teambuilding

Optimer teamsamarbejdet og skab både trivsel og topresultater

Sådan håndterer du besværlige personer

Konkret og praktisk guide til at tackle konflikter

Trivsel – er noget vi er sammen om

Fokus på arbejdsglæde i en udfordrende tid

Rådgivning

Klimaanalyse – psykisk arbejdsmiljø

Få et klart billede af de faktiske forhold

Organisationsudvikling og implementering

Succesfuld forandring i organisationen